Polityka prywatności

Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. Cookies w ramach serwisu internetowego HOMETOTALK.COM.
  Użytkownicy, którzy nie zgadzają się z Polityką Prywatności HOMETOTALK.COM nie powinni korzystać z usług serwisu.
 2. Administratorem danych osobowych jest Home To Talk Joanna Tyrpa, NIP: 675 114 3803 REGON: 351589771.
 3. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@hometotalk.com.
 4. Serwis pozyskuje informacje o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkowników w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Administratora,
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”).
 5. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi serwisu.
 6. Serwis może wykorzystywać dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera,
  • Obsługa zapytań przez formularz,
  • Prowadzenie systemu komentarzy,
  • Prowadzenie forum internetowego,
  • Prowadzenie rozmów typu chat online,
  • Prowadzenie systemu ogłoszeń,
  • Prezentacja profilu Użytkownika innym Użytkownikom,
  • Wyświetlanie ogłoszeń Użytkowników,
  • Sprzedaż, przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów,
  • Realizacja zamówionych usług,
  • Windykacja należności,
  • Prezentacja oferty lub informacji.

Hosting

 1. Strona jest hostowana na serwerach operatora: lh.pl
 2. Dane rejestrowe firmy hostingowej:
  LH.pl Sp. z o.o. spółka LH.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres siedziby i adres do doręczeń: ul. ks. Jakuba Wujka 7/26, 61-581 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000503852, sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7831711517, o kapitale zakładowym w wysokości 37 000 zł, adres poczty elektronicznej: info@LH.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 61 624 00 00,
 3. Informacje o hostingu oraz polityce prywatności firmy hostingowej znajdują się pod adresem https://www.lh.pl/regulaminy/5,polityka-prywatnosci/
 4. Firma hostingowa stosuje adekwatne środki dla zapewnienia ochrony danych i ich poufności oraz ochrony miejsc i systemów przetwarzania danych.
 5. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:
  • Zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
  • Czas nadejścia zapytania,
  • Czas wysłania odpowiedzi,
  • Nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • Informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • Informacje o przeglądarce Użytkownika,
  • Informacje o adresie IP,
  • Informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,
  • Informacje związane z obsługą poczty elektronicznej.

Newsletter

 1. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia Użytkownik podaje jedynie imię oraz adres e-mail. Celem subskrypcji jest otrzymywanie informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach HOMETOTALK.COM. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.
 2. Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane przez HOMETOTALK.COM oraz “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Wilno, Litwa.

Formularze

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail Użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail Użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

Pliki cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • Utrzymanie sesji Użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • Realizacji celów określonych w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 7. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie oraz automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
 8. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron serwisu HOMETOTALK.COM.

Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu Użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

Istotne techniki marketingowe

 1. Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Administrator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania Użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe Użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia. Jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookies.
 3. Administrator korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem. Administrator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 4. Administrator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie serwisu w odniesieniu do Użytkowników, np. mogące przesłać maila do Użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Administratora.
 5. Administrator może stosować rozwiązanie badające zachowanie Użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, by zabezpieczyć dane osobowe Użytkowników.
 2. Administrator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 3. Administrator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 4. Administrator regularnie aktualizuje oprogramowanie, wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych.
 5. Serwis posiada certyfikat bezpieczeństwa SLL.

Polityka bezpieczeństwa partnerów serwisu HOMETOTALK.COM

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • Firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • Kurierzy
  • Operatorzy pocztowi
  • Ubezpieczyciele
  • Kancelarie prawne i windykatorzy
  • Banki
  • Operatorzy płatności
  • Organy publiczne
  • Operatorzy systemu komentarzy
  • Operatorzy rozwiązania typu chat online
  • Upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  • Firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz administratora
 2. Serwis HOMETOTALK.COM z należytą starannością i ostrożnością dobiera swoich partnerów biznesowych i dodaje linki do innych stron internetowych. Serwis HOMETOTALK.COM nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron.
 3. W związku z tym prosimy, by Użytkownik dokonał weryfikacji każdego z naszych partnerów we własnym zakresie oraz samodzielne podjął decyzję o powierzeniu im swoich danych osobowych.

Uprawnienia Użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • Prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • Prawo do przenoszenia danych,
  • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 2. W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych Użytkownik może to zrobić samodzielnie lub kontaktując się z Administratorem pod adresem: joanna@hometotalk.com

Zmiana polityki prywatności

Serwis HOMETOTALK.COM zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności zgodnie z obowiązującym prawem, warunkami technologicznymi funkcjonowania serwisu. Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem HOMETOTALK.COM.