Opinie

A CO NAPISALI PO SPOTKANIU?

z opinii, referencji, maili…

Generalny Wykonawca Inwestycji Budowlanych PPHU ERBET SP. Z O. O. jest liderem w realizacji inwestycji budowlanych takich jak hotele, obiekty przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty mieszkaniowe, obiekty sakralne, obiekty zabytkowo-muzelane, obiekty oświaty, obiekty służb zdrowia oraz obiekty usługowo handlowe. Od początku swojej działalności tj. od 1990 roku firma stawia na najwyższą jakość świadczonych przez siebie usług.

Pani Joanna Tyrpa przeprowadziła dla PHPU ERBET SP. Z O. O. proces doradztwa gospodarczego, który obejmował Zarząd, Pion Handlu i Marketingu oraz Pion Wykonawstwa Robót Budowlanych. W okresie obejmującym doradztwo, przedsiębiorstwo wykazywało średnioroczne zatrudnienie pracowników, na podstawie umowy o pracę na poziomie 350 osób.
 
W ramach procesu doradczego, w ścisłej współpracy z pracownikami, przeprowadzono audyt strategiczny, którego celem była diagnoza stanu przedsiębiorstwa na poziomie strategicznym. Opracowano Misję i Strategię firmy, Plan Wdrożenia Zmiany, Strukturę firmy, Procesy (Proces Ofertowania, Proces Zawierania Umów z Inwestorem, Proces Zawierania Umów z Podwykonawcami i Dostawcami, Proces Reklamacji, Proces Wykonawstwa Robót Budowlanych oraz Proces Zamówień), Zakresy Czynności ( Dyrektora ds. Handlu i Marketingu, Specjalisty ds. Marketingu, Kierownika Działu Ofertowania, Specjalisty ds. Ofertowania, Specjalisty ds. Kosztorysowania, Kierownika Działu Umów, Dyrektora ds. Wykonawstwa Robót Budowlanych, Kierowników Kontraktów, Kierowników Budowy, Kierownika Działu Zaopatrzenia, Specjalisty ds. Kontrolingu), Zastępstwa oraz Nazewnictwo i skróty używane w komunikacji firmy.
 
Na zakończenie procesu doradczego Pani Joanna Tyrpa wdrożyła wszystkich pracowników administracji oraz kluczowych pracowników z Pionu Wykonawstwa Robót Budowlanych w plan wdrożenia zmiany oraz jej poszczególne etapy.

Wszystkie działania doradcze realizowane przez Panią Joanne Tyrpę przeprowadzane były z najwyższą uważnością o dobro firmy ERBET i jej pracowników. Wszystkie działania oraz wnioski wypracowane zostały przez zespół przy konsultingowym wsparciu doradców, w drodze stałych kilkudziesięciogodzinnych konsultacji. Obok wyznaczonych kierunków działania zainicjowanie rozmów konsultacyjnych między pracownikami stanowi wartość dodaną nie do przecenienia dla dalszego dobrego funkcjonowania firmy i komunikacji oraz współpracy pracowników.

Pani Joanna Tyrpa z najwyższą uwagą rozpatrywała wszelkie sugestie pochodzące od pracowników firmy. Oceniamy Panią jako doradcę dysponującą wysokimi kwalifikacjami i kompetencjami w obszarze usług doradztwa strategicznego, uwzględniających z najwyższą starannością indywidualne potrzeby Klienta.
 
Rekomendujemy ją jako wysoce rzetelnego i profesjonalnego doradcę strategicznego  polecając jej usługi.
Prezes Zarządu PHPU ERBET SP. Z O. O. Tomasz Ćwikowski
PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. Jako podwykonawca Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji – w ramach projektu „Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą II” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia) – realizowała usługę doradztwa biznesowego dla osób pragnących założyć działalność gospodarczą.

W okresie od czerwca 2010 do lutego 2011 spółka PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. realizowała 1760 godzin doradztwa biznesowego. Celem doradztwa biznesowego było merytoryczne wsparcie uczestników projektu w przygotowaniu jak najlepszych biznes planów dla nowych działalności gospodarczych. Biznesplany miały stanowić podstawę do ubiegania się w konkursie o dotację celowa na założenie i rozwój własnej firmy, w wysokości do 40 000 zł.

W ramach realizacji tego projektu spółka PMDG współpracował m.in z panią Joanną Tyrpą, która prowadziła warsztaty doradcze w wymiarze 402 godzin, obejmujące tematykę:
a) Doradztwo w zakresie opracowani biznesplanu,
b) Doradztwo w zakresie planowania i zarządzania własną działalnością gospodarczą,
c) Doradztwo w zakresie aspektów finansowych prowadzenia działalności gospodarczej,
d) Doradztwo w zakresie aspektów marketingowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Z racji naszej dotychczasowej współpracy pragnę zarekomendować Panią Joannę Tyrpę jako sumiennego i profesjonalnego doradcę biznesowego.
Prezes Zarządu PM Doradztwo Gospodarcze  Sp. z o.o. Jakub Słupiński
Z Joanną Tyrpa mieliśmy okazję spotykać się przez trzy miesiące w na cotygodniowych warsztatach z doradztwa gospodarczego. Przechodziliśmy przez kluczowe zagadnienia dla każdego biznesu:

– Misja firmy,
– Planowanie i wytyczanie celów,
– Ofertowanie i podtrzymywanie kontaktu z klientem,
– Wykorzystywanie obecnego potencjału firmy dla celów marketingowych.
– Podział obowiązków i obszarów działań między wspólnikami spółki,
– Współpraca i kontakt z naszymi pracownikami,
– Wizerunek firmy i jego spójność.

Jaki odniosło to skutek?
Bardzo szybko przełożyło się to na lepszą skuteczność ofertowania, nie poddawanie się przy odmowach, ale szukanie innych sposobów dotarcia do klienta, większą aktywnością w podtrzymywaniu już „rozpoczętego kontaktu”.

Zaczęliśmy wdrażać ideę wykorzystania już obecnych środków do promocji usług np. na kartach stałego klienta w kawiarni zareklamowaliśmy nasze usługi cateringowe.

Zaczęliśmy wykorzystać potencjał klientów którym świadczyliśmy w przeszłości usługi, przypominając się, czy na chwilę obecną nie mają zapotrzebowania na którąś z naszych usług…

Cenna jest świadomość, problemów i zagadnień, które omawialiśmy na spotkaniach. Część tematów poruszonych czeka na wdrożenie, ale piłka tutaj jest już po naszej stronie. 

Gorąco polecam Joannę Tyrpa za jej zaangażowanie, sumienność, skupianie się konkrecie i „pchanie do przodu”. Jest to realna pomoc dla przedsiębiorcy, a nie teoretyzowanie na dany temat.
Właściciel Grupa Obieżyświat, Grzegorz Suchora
Wielokrotnie miałem ogromną przyjemność brania udziału w sesjach coachingowych przeprowadzanych przez Asię. Jako manager zespołu programistów pracujący w korporacji IT zmagam się z wieloma skomplikowanymi problemami. Często trudno jest podejmować decyzje, zwłaszcza kiedy obszar, którego mają one dotyczyć nie jest dobrze rozpoznany, a trzeba na bieżąco podejmować czy modyfikować strategię prowadzącą do sukcesu zespołu i produktu, za które jestem odpowiedzialny. Wobec ogromu wyzwań i napływających zewsząd strumieni danych trudno jest uchwycić to co najistotniejsze.

W takich momentach prosiłem Asię o sesję coachingową. Asia ma niezwykłą zdolność słuchania i usłyszenia tego co kryje się „pod spodem”, a zwykle jest nieuświadomione. Dzięki swojemu profesjonalizmowi i niespotykanej uważności potrafi zadawać pytania, które otwierają moje nieuświadomione zasoby. Za każdym razem po takiej sesji dowiaduję się czegoś, co było wcześniej zakryte, a okazuje się, że jest bardzo ważne. Dzięki temu podjąłem wiele istotnych i trafnych decyzji w moim życiu zawodowym.

Asia nigdy niczego nie narzucała, dzięki czemu po takiej sesji zawsze miałem wrażenie, że odkryłem coś, czego de facto świadomie nie wiedziałem, ale co w pewnym sensie miałem. Coś czego nie dostrzegałem. Jako że to miałem to to było moje, a nie narzucone z zewnątrz, nikt nie musiał mnie przekonywać do zrobienia czegoś co sam odkryłem, dlatego od razu byłem do tego w 100% przekonany, że tak właśnie należy postąpić.  Odkryłem to osobiście ale to nie znaczy, że samotnie. Odkryłem to tylko dzięki towarzyszeniu profesjonalnej coach-ki jaką jest Asia To dzięki niej byłem w stanie tam dotrzeć, sam absolutnie nie byłbym w stanie.

Ogromnie polecam profesjonalne, pełne słuchania i wysłuchania, odkrywania tego co najistotniejsze w sobie, mierzenia się z często bardzo trudnymi pytaniami, ale zawsze w pełnym komforcie i poczuciu zaufania oraz intymności sesje coachingowe z Asią.

Asia ma ten niezwykły dar, dzięki któremu dochodzi do źródeł przeszkód albo szans jakie stoją przed nami. Jako jej mąż mam ten niezwykły przywilej, że mogę ją poprosić o taką sesję zawsze i wszędzie, z czego na pewno jeszcze niejeden raz pozwolę sobie skorzystać.
Bartek Tyrpa, korporacja, branża IT
Jaki DZISIAJ mam wpływ? Na co konkretnie TERAZ czuję się gotowa? Jestem pewna, że jeszcze długo te i inne pytania będą we mnie pracować po wybitnie głębokim spotkaniu coachingowym z Asią.

Asia w bardzo empatyczny sposób pomaga dokopać się do tego, co jest naprawdę ważne dla osoby, z którą rozmawia. Niczego nie podpowiada, niczego nie sugeruje. Daje czas i wolność na odpowiedź. Nie ocenia.

Zadaje błyskotliwe pytania. W punkt. Pytania, które pomagają dotrzeć do tego, co jest pod powierzchnią. Pytania, które pomagają doszukać się tego, co jest najważniejsze DLA MNIE i WE MNIE.

Są takie spotkania które zmieniają życie. Spotkania z Asią do takich należą. Doświadczyłam na tym spotkaniu niezwykłego połączenia kobiecej CZUŁOŚCI z KONKRETEM. Kombinacji, która każdemu z nas jest potrzebna do rozwoju. Z serca polecam!
Ewa Gizka
Sesja z Asią była dla mnie niezwykle wartościowym i inspirującym doświadczeniem. Asia prowadziła rozmowę z ogromnym spokojem, empatią i skupieniem.

Pomogła mi uporządkować i odkryć to co mnie wyróżnia w zakresie moich mocnych stron. Doceniam celne pytania, cierpliwość i kierowanie mnie z powrotem na właściwie tory, gdy zbyt mocno odbiegałam od tematu.

Polecam wsparcie Asi każdemu kto chce odkryć i rozwinąć swój potencjał. Asia to doskonała przewodniczka w drodze do lepszego zrozumienia siebie i rozwoju osobistego.
Ola Rother
Rozmawiając o konkretnym problemie mogłam zobaczyć go w innym świetle, oczami innych osób. Zauważyłam, jak ogromne znaczenie ma dobrze zadane pytanie. Jak może być pomocne w relacjach z innymi. Ile „drzwi” może otworzyć lub zamknąć.
Agnieszka, mama nastolatka
Każda z nas miała swoją „przestrzeń”, czyli czas, kiedy pozostali uczestnicy procesu pracowali wyłącznie z nią. Metodą pytań otwartych analizowano poszczególne przypadki i konkretne działania […]. Kluczowym momentem okazywał się czas, gdy każda z nas kierowana pytaniami innych patrzyła na znaną sobie sytuację z innej perspektywy. Działania te prowadziły w konsekwencji do poprawy umiejętności i większej świadomości, a co za tym idzie – do poprawy jakości relacji …
Kasia, mama nastolatka
Bardzo wam dziękuje za spotkania, będzie mi ich brakowało – świetnie się czasem poczuć w ogniu pytań których samemu człowiek bałby się sobie zadać albo by nawet nie wymyślił, że w takiej czy innej sytuacji powinien pomyśleć/popatrzeć z TEJ, nowej strony :).
Mam nadzieje jeszcze się gdzieś usłyszymy/spotkamy 🙂
Karolina, korporacja, branża IT
Dziękuję Wam za poprzednie spotkania – czegoś się o sobie nauczyłam dzięki Wam.
Magda, korporacja, branża IT