Warsztaty Action Learning

Kiedy warto skorzystać z warsztatów Uczenia się Przez Działanie? 

Jeśli:

 • Blokują Was napięcia, brak przepływu informacji, brak transparentności i brak zaufania w zespole lub w relacji z nastolatkiem, 
 • Tracicie motywację i zaangażowanie oraz wiarę w nowe rozwiązania,
 • Doskwiera Wam bieżączka, gaszenie pożarów, presja deadline’ów,
 • Tracicie energię, czas i pieniądze na niespójne decyzje i działania ad hoc, które nie zbliżają Was do celów i oczekiwanych rezultatów,
 • Blokuje Was paraliż decyzyjny i obawa, że każda decyzja może być złą decyzją,
 • Macie poczucie niedocenienia i braku wdzięczności,
 • Skarżycie się na nieobecność dziecka w domu, brak inicjatywy i chęci rozwoju lub markowanie pracy,
 • Tracicie czas na problemy błahe, kosztem istotnych,
 • Wszystko działa jak w zegarku, ale doświadczacie samotności lidera lub rodzica i inwestujecie w rozmowę, by zyskać lustro dla swoich działań,

zapraszam Cię na warsztaty. Dzięki dobrze postawionym pytaniom docieramy do prawdziwych przyczyn trudności. Rozpoznanie ich pozwala znaleźć adekwatne rozwiązania.

Jaki jest przebieg warsztatów Action Learning?

 • Action Learning jest usystematyzowanym procesem Uczenia się Przez Działanie i składa się z 4 etapów:
  1. DZIAŁANIE (w codziennym życiu) jako case study
  2. WYCIĄGANIE WNIOSKÓW Z DZIAŁANIA (podczas warsztatów)
  3. WDRAŻENIE WNIOSKÓW w kolejne działania (w codziennym życiu)
  4. DZIELENIE SIĘ REZULTATAMI z grupą (podczas warsztatów)
 • Action Learning to coaching grupowy:
  Każdy uczestnik coachowany jest przez godzinę przez resztę grupy pracując nad swoim realnym celem. Przez pozostały czas wraz z grupą coachuje jej kolejnych uczestników, którzy również pracują nad własnymi, realnymi celami.
 • Podczas warsztatów nie usłyszysz teorii, ani dobrych rad, a trafnie postawione przez pozostałych uczestników pytania do celu,  nad którym pracujesz. 
 • Action Learning korzysta z narzędzi coachingowych:
  Usystematyzowany model sesji
  Pytania otwierające
  Doprecyzowywanie
  Uważne słuchanie
  Konstruktywny Feedback, bez udzielania porad
  Praca ciszą
 • Proces składa się z 6 spotkań rozłożonych równomiernie w czasie
 • Uczestnicy prowadzą dziennik wdrażania zmiany (opcjonalnie)
 • Grupy składają się maksymalnie 3-4 osób (kameralność)

 

Przykładowe cele na warsztatach

 • Cel powinien być angażujący i możliwy do zrealizowania, czyli ZALEŻNY OD uczestnika. 
 • Na proces Action Learning składają się 2 rodzaje celów:
  CEL GŁÓWNY to cel na cały proces składający się z kilku spotkań. Ustalany jest przed procesem.
  CELE SZCZEGÓŁOWE  to cele na poszczególne spotkania. Ustalane są KAŻDORAZOWO przed spotkaniem, bo zależą od stopnia realizacji zadania przez uczestnika. Właśnie dlatego zawsze go angażują.
 • Cel główny posiada strukturę i składa się z 3 zamierzonych etapów: Rezultatu, Działania, Nauki.

 

Przykład celu na dla liderów

 • UZYSKAM REZULTAT:
  Do końca roku opracuję kurs on line dla liderów „Motywuj doceniając Wasz potencjał”.
 • W TYM CELU PODEJMĘ DZIAŁANIA:
  W tym celu przeprowadzę kampanię ask, opracuję i wdrożę plan kursu, promocji i sprzedaży oraz zadbam o zaplecze technologiczne kursu.
 • PRZEZ CO NAUCZĘ SIĘ:
  Nauczę się przez to 1. Badania potrzeb grupy docelowej 2. Opracowywania kursów on-line, 3. Sprzedaży w biznesie on-line.

 

Przykład celu dla rodziców

 • UZYSKAM REZULTAT:
  Do końca roku pogłębię relację z moją 17sto letnia córką.
 • W TYM CELU PODEJMĘ DZIAŁANIA:
  W tym celu każdego dnia zatrzymam się w biegu, by zapytać, jak jej minął dzień oraz co tydzień poświęcę jej dedykowany czas na wspólne spotkanie, film, wyjście lub pogłębioną rozmowę.
 • PRZEZ CO NAUCZĘ SIĘ:
  Nauczę się przez to rezygnowania z bieżączki, zatrzymywania się na ważnej rozmowie, by dać córce uważność i wsparcie dla jej potrzeb i emocji.

 

Czy ten program jest dla Ciebie?

Konsultacje wymagają otwartości na zmianę. Program dedykowany jest liderom oraz rodzicom nastoletnich dzieci, którzy:

 • Są gotowi na dzielenie się swoimi celami i pomysłami, jak również trudnościami i wątpliwościami,
 • Mają otwartość umysłu, wgląd w siebie i chęć zrozumienia samego siebie i innych,
 • Są otwarci na wymianę doświadczeń, informację zwrotną i zmianę,
 • Mają świadomość, że zmiana jest procesem rozłożonym w czasie, nie stawiają nierealnych oczekiwań
 • Biorą odpowiedzialność za swoje postawy, działania i zmianę.
 •  

 

Jakie są kluczowe korzyści z warsztatów?

 • Dostrzegacie i wykorzystujecie potencjał i synergię zespołu,
 • Udrażniacie przepływ informacji,
 • Podejmujecie decyzje i działania spójne z Waszymi celami, oszczędzacie czas i pieniądze,
 • Definiujecie właściwe cele, zasoby, strategię, ryzyko i metody mierzenia rezultatów,
 • Uwalniacie się od bieżączki, gaszenia pożarów, presji deadline’ów,
 • Docieracie do prawdziwych przyczyn trudności, nadajecie priorytety problemom, najpierw rozwiązujecie istotne,
 • Budujecie kulturę rozmawiania o trudnościach i błędach w atmosferze szacunku, konstruktywnego feedbacku,
 • Niwelujecie napięcia, budujecie atmosferę opartą na transparentności, szczerości i zaufaniu, koncentrujecie energię i czas i pieniądze na rozwoju,
 • Wzmacniacie poczucie docenienie, wdzięczność i motywację,
 • Niwelujecie rotację, wzmacniacie inicjatywę i chęć rozwoju oraz zaangażowanie,
 • Nie jesteście sami, zyskujecie lustro dla swoich działań.

Jeśli chcesz dopytać o szczegóły, napisz: joanna@hometotalk.com