Warsztaty Action Learning

Kiedy warto skorzystać z warsztatów Uczenia się Przez Działanie? 

Jeśli:

 • Nie chcecie tracić pieniędzy, czasu i energii na domysły i szemrania w zespole
 • Doświadczacie braku zaufania oraz napięć w Waszej dotychczasowej komunikacji wewnętrznej, blokuje Was brak przepływu informacji i brak transparentności
 • Nie macie wiary w nowe rozwiązania, blokuje Was koncentracja na problemach błahych, kosztem problemów istotnych
 • Blokuje Was paraliż decyzyjny i obawa, że każda decyzja może być złą decyzją
 • Macie poczucie niedocenienia i braku wdzięczności, demotywuje Was wytracanie energii potrzebnej na rozwój
 • Tracicie energię i czas na niespójne ze strategią Waszej firmy działania ad hoc, które nie przynoszą oczekiwanych rezultatów
 • Doskwiera Wam bieżączka, gaszenie pożarów, presja deadline’ów
 • Skarżycie się na rotację, brak inicjatywy i chęci rozwoju lub markowanie pracy w zespole
 • A może wszystko działa jak w zegarku, ale doświadczacie samotności lidera doceniasz wartość analizowania problemów w grupie, która mierzy się z podobnymi wyzwaniami i lubisz czerpać z synergii zespołu

zapraszam Cię na warsztaty Uczenia się Przez Działanie / Action Learning. Dzięki dobrze postawionym pytaniom przez grupę docieramy do prawdziwych przyczyn trudności. Rozpoznanie ich pozwala nam znaleźć adekwatne rozwiązania dla problemów, z którymi się mierzysz.  

 

Jaki jest przebieg warsztatów Action Learning?

 • Action Learning to COACHING GRUPOWY:
  Każdy uczestnik coachowany jest przez godzinę przez resztę grupy pracując nad swoim realnym celem . Pozostały czas warsztatów wraz z grupą coachuje jej kolejnych uczestników, którzy również pracują nad własnymi, realnymi celami.
 • Podczas warsztatów nie usłyszysz teorii, ani dobrych rad, a trafnie postawione przez pozostałych uczestników pytania do Twojego faktycznego celu,  nad którym decydujesz się pracować. 
 • Action Learning jest usystematyzowanym procesem uczenia się przez działanie i składa się z 4 etapów powtarzających się między spotkaniami:
  DZIAŁANIE (w codziennym życiu) jako case study
  WYCIĄGANIE WNIOSKÓW Z DZIAŁANIA (podczas warsztatów)
  WDRAŻENIE WNIOSKÓW w kolejne działania (w codziennym życiu)
  DZIELENIE SIĘ REZULTATAMI z grupą (podczas warsztatów)
 • Proces składa się z 6 spotkań rozłożonych równomiernie w czasie
 • Action Learning korzysta z narzędzi coachingowych:
  Usystematyzowany model sesji
  Pytania otwierające
  Doprecyzowywanie
  Uważne słuchanie
  Konstruktywny Feedback, bez udzielania porad
  Praca ciszą
 • Uczestnicy prowadzą dziennik wdrażania zmiany (opcjonalnie)
 • Ponadto w naszych warsztatach biorą udział:
  Grupy składające się maksymalnie 3-4 osób (kameralność)
  Menadżerowie różnych zespołów z jednej firmy bądź z różnych firm (UWAGA: nie mogą sobie podlegać, by zapewnić warunki do rozmowy nad trudnościami)

 

Przykładowe cele na warsztatach

 • Cel powinien być ważny dla samego uczestnika  i możliwy do zrealizowania, czyli ZALEŻNY OD NIEGO SAMEGO. Wyraźnym dobrym następstwem warsztatów jest wzmocnienie u uczestników własnej sprawczości i poczucia wpływu.
 • Na cały proces składają się 2 rodzaje celów:
  Cel główny to cel na cały proces składający się z kilku spotkań. Ustalany jest przed procesem.
  Cele szczegółowe  to cele na poszczególne spotkania. Ustalane są KAŻDORAZOWO przed spotkaniem, bo zależą od stopnia realizacji zadania przez uczestnika. Właśnie dlatego zawsze go angażują.

  Cel główny posiada strukturę i składa się z 3 zamierzonych etapów:
  Rezultatu, Działania, Nauki, Przykład:
  UZYSKAM REZULTAT:
  Do końca roku opracuję kurs on line dla liderów z zakresu komunikowania swojej wartości NAZWIJ POTENCJAŁ ZESPOŁU.
  W TYM CELU PODEJMĘ DZIAŁANIA:
  W tym celu opracuję i wdrożę plan kursu, promocji i sprzedaży oraz zadbam o zaplecze technologiczne kursu.
  PRZEZ CO NAUCZĘ SIĘ:
  Nauczę się przez to 1. Co stanowi największe wyzwanie w definiowaniu własnej wartości u liderów oraz w zespole 2. opracowywania kursów on-line, 3. sprzedaży w biznesie on-line

 

Z jakimi obiekcjami się spotykamy?

“Co nowego mogę dowiedzieć się od takiej grupy?” – pomyślisz być może. „Nie mam czasu na takie spotkania. Interesują mnie działanie, dane i wyniki, a nie analizy i rozmowy, które do niczego nie prowadzą… Warsztaty na sali są stratą czasu…”

Profesor Reginald Revans również zauważył, że uczestnicy szkoleń żywo wymieniają się doświadczeniem nie tyle podczas samego szkolenia, co bardziej podczas przerw. By zmaksymalizować skuteczność swoich szkoleń, przeformułował więc swoje szkolenia, by przenieść ich zaangażowanie w wymianę doświadczeń z przerw na proces szkolenia. Tak powstało UCZENIE SIĘ PRZEZ DZIAŁANIE (ACTION LEARNING). Potraktował DZIAŁANIE jako case study do analizy. A WYCIĄGANIE I WDRAŻANIE WNIOSKÓW w działania oraz PODSUMOWYWANIE REZULTATÓW przed grupą jako kolejne etapy uczenia się. Tak więc uczestnicząc w Action Learning udoskonalisz komunikację i współpracę w zespole w pracy i w domu, zwiększysz motywację i efektywność własną.

Warsztaty Uczenia się Przez Działanie dają lustro dla naszych przemyśleń i działań, natomiast czas na analizę i wnioski jest warunkiem KONIECZNYM w drodze do wszelkich udoskonaleń. 

Jeśli nie zainwestujemy czasu w precyzyjne przygotowanie działań ulepszających, nie wiemy, co poprawiać. I w ostatecznym rozrachunku stracimy czas, działania i pieniądze na chybione działania.

 

Moje doświadczenie

Rozmawiałam o doświadczeniach, problemach i ich uwarunkowaniach z przedsiębiorcami, menadżerami oraz członkami zespołów zarówno z sektora MMSP jak i korporacji. Łącznie to grubo ponad  2000 godzin rozmów i konsultacji, kilkadziesiąt firm lub startupów (100+) oraz kilkadziesiąt branż (70+). Prowadziłam warsztaty Action Learning zarówno dla liderów jak i rodziców nastoletnich dzieci. Wnioski z tych rozmów potwierdzają z całą pewnością jedno: wprawdzie większość z nas postrzega swoją sytuację jako specyficzną, wszyscy mierzymy się z podobnymi problemami.

Dlatego zapraszam Cię do rozmowy zorientowanej na Twój indywidualny cel oraz do wymiany perspektyw i doświadczenia z innymi przedsiębiorcami lub rodzicami nastolatków.

 

 

Kluczowe korzyści z Uczenia się Przez Działanie / Action Learning

 • Poprawiasz komunikację wewnętrzną w firmie, z zespołem lub ze wspólnikiem albo w przypadku rodziców, z twoim nastoletnim dzieckiem, udrażniasz przepływ informacji, 
 • Otwierasz się na szukanie nowych rozwiązań, wzmacniasz kreatywność, 
 • Wdrażasz kulturę otwartego mówienia o błędach i problemach, a także, jak wspierać innych w ich rozwiązywaniu, wzmacniasz poczucie bezpieczeństwa w firmie albo w kontaktach ze swoim nastoletnim dzieckiem.
 • Analizujesz wyzwania i trudności w atmosferze szacunku, nie zostajecie z nimi sami, zyskujesz profesjonalne wsparcie
 • Doskonalisz prowadzenie trudnych rozmów, dawanie konstruktywnego Feedbacku, doprecyzowywanie i uważne słuchanie w atmosferze wzajemnego szacunku
 • Nie boisz się podejmowania decyzji, twoje decyzje odtąd zawsze opierają się na silnych założeniach / podstawach
 • Oszczędzasz pieniądze i czas dzięki przeanalizowanym i trafnym decyzjom
 • Uwalniasz się od bieżączki, gaszenia pożarów, presji deadline’ów
 • Docierasz do prawdziwych przyczyn trudności, intencji i motywacji własnych i zespołu
 • Nadajesz priorytety problemom, najpierw rozwiązujesz problemy istotne
 • Trenujesz częstą i otwartą komunikację, uważne słuchanie i doprecyzowywanie dzięki dobrze postawionym pytaniom
 • Niwelujesz napięcia, budujesz dobrą atmosferę opartą na transparentności, szczerości i zaufaniu, kierujesz energię i siły na rozwój i realizację zadań 
 • Wzmacniasz docenianie, wdzięczność i motywację
 • Niwelujesz rotację, wzmacniasz inicjatywę i chęci rozwoju oraz zaangażowanie w pracę w zespole
 • Dostrzegasz i wykorzystujesz potencjał w Tobie i wokół Ciebie
 • Inspirujesz się rozwiązaniami, zyskujesz dodatkową perspektywę, poznajesz różne punkty widzenia i rozwiązania out of the box, czerpiesz z synergii pracy w zespole 
 • Definiujesz właściwy cel, zasoby, strategię, ryzyko i pomiar rezultatów
 • Zyskujesz energię i czas na spójne ze strategią działania, które przynoszą oczekiwane rezultaty
 • Doskonalisz docieranie do sedna spraw i problemów, intencji i motywacji innych 
 • Nie doświadczasz samotności lidera, zyskujesz lustro dla swoich działań
 • Wzmacniasz swoją sprawczość i asertywność

 

Program wdrożono w: 

Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwecji, Norwegii, Danii, Niemczech, Austrii, Belgii, Czechach, Włoszech, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Indiach, Japonii, Singapurze, Hongkongu, Republice Południowej Afryki, Kenii, Tanzanii, Suazi i Argentynie.

Podana cena warsztatów obejmuje udział w cyklu 4 spotkań 1x w tygodniu.
Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w warsztatach, napisz do nas: joanna@hometotalk.com

 •