Komunikacja w organizacji i w zespole

1.968,00  brutto

Podczas konsultacji przygotowujesz się do efektywnych rozmówi i działań:

 • Doprecyzowujesz zamierzony cel /efekt spójny z misją, wizją, wartościami i standardami zachowań Twojej organizacji
 • Identyfikujesz zasoby, które posiadasz i te, które musisz pozyskać dla osiągnięcia celu, oraz sposoby ich pozyskania
 • Wypracowujesz plan i strategię działania
 • Wyznaczasz wskaźniki, dzięki którym zmierzysz osiągnięty rezultat
 • Uwzględniasz przy tym własną gotowość oraz Twoje uwarunkowania i możliwości realizowania kolejnych etapów na drodze do celu

Opis

Zarządzanie komunikacją w organizacji i zespole

 • Chcesz uniknąć tracenia energii i czasu na niespójne ze strategią Twojej organizacji działania ad hoc, które nie przynoszą oczekiwanych rezultatów?
 • Doskwiera Ci gaszenie pożarów, presja deadline’ów, oczekiwań i samotność lidera?
 • Masz potrzebę konstruktywnego przeanalizowania i skonsultowania problemów przy zachowaniu niezależności w podejmowaniu decyzji?
 • A może wszystko działa jak w zegarku, bo rozumiesz, że doskonalenie jest nigdy niekończącym się procesem i kompetencją, którą pragniesz nieustannie rozwijać rozmawiając w usystematyzowany sposób o swoich wyzwaniach?

 

Na konsultacjach nie usłyszysz ode mnie dobrych rad. To ja wsłucham się w Twój kontekst i przez pytania doprecyzowujące pomogę Ci dotrzeć do skutecznego dla Ciebie samego sposobu realizacji Twoich celów w wybranym obszarze. Z doświadczenia wiem, że rozwiązanie oczywiste dla innych nie musi być dobre dla Ciebie. Masz swoją historię, swoje uwarunkowania, niektóre z działań są w Twoim zasięgu od zaraz, do niektórych potrzebujesz czasu i musisz dojrzeć, by pozostać w zgodzie ze sobą.  Nikt nie lubi mądrzenia się osób trzecich, a osoby trzecie nie znają granic Twojej strefy komfortu.  Dlatego moim zadaniem jest dobrze słuchać i dobrze stawiać pytania, dzięki którym sam zidentyfikujesz obszary, które wymagają poprawy i w których jesteś gotowy powoli przekraczać siebie.

Co mogę wiedzieć o Twojej specyficznej sytuacji? – powątpiewasz pewnie. „Nie mam czasu na takie spotkania. Znam swoją siłę i swoje możliwości. Interesują mnie działania operacyjne, dane i wyniki, a nie rozmowy o niczym…”

Masz rację. Dla każdego jego sytuacja jest wyjątkowa i specyficzna, choć z doświadczenia tysięcy godzin konsultingu z menadżerami i przedsiębiorcami wiem, że wszyscy mają podobne problemy, choć w różnych obszarach. Potwierdzi to każdy, kto „zawodowo” konstruktywnie rozmawia z ludźmi o ich wyzwaniach.

Analiza i wnioski są punktem wyjścia i warunkiem sine qua non do doskonalenia Twoich usług. Podczas konsultacji zadajemy Ci trafne pytania, dzięki którym Ty sam definiujesz zamierzony cel /efekt. Następnie identyfikujemy zasoby, które posiadasz i te, które musisz pozyskać dla osiągnięcia celu, oraz sposoby ich pozyskania. Kolejnym krokiem jest wypracowanie planu i strategii działania oraz wyznaczenie wskaźników, dzięki którym zmierzysz osiągnięty rezultat. Cały czas podczas procesu konsultacji dbamy o spójność  z Twoimi wartościami oraz standardami zachowań. I z pełnym poszanowaniem respektujemy Twoją gotowość oraz Twoje możliwości realizowania kolejnych etapów na drodze do celu.

To, do czego dojrzałam i co pokochałam w konsultingu, to doświadczenie, że w tym procesie ja, moje racje, czy przekonania pozostają w cieniu.  Kluczową osobą jesteś Ty. Moją rolą jest jedynie/aż umiejętne wspieranie Cię i towarzyszenie Ci w małych, a czasami w milowych krokach na drodze Twojego rozwoju.

 

Czy ten program jest dla Ciebie?

Faktem jest, że konsulting rzeczywiście wymaga pewnej postawy… Program jest dla Liderów, którzy mają:

 • Gotowość na dzielenie się swoimi celami i pomysłami
 • Otwartość umysłu, wglądowość, otwartość na wymianę doświadczeń, dzielenie się również własnymi trudnościami i wątpliwościami
 • Otwartość na informację zwrotną i zmianę sposobu myślenia
 • Chęć zrozumienia samego siebie i innych

 

Kluczowe korzyści z konsultingu

 • Analizujesz własne wyzwania w atmosferze szacunku, konstruktywnego Feedbacku, doprecyzowywania i uważnego słuchania
 • Docierasz do sedna spraw i problemów, własnych intencji i motywacji
 • Trenujesz otwarte mówienie o problemach i błędach oraz sposoby ich rozwiązywania
 • Trenujesz komunikację otwartą na wyzwania
 • Zyskujesz dodatkową perspektywę, poznajesz różne punkty widzenia, trenujesz myślenie out of box
 • Stajesz się bardziej sprawczy i asertywny
 • Inspirujesz się rozwiązaniami, czerpiesz z siły i synergii innych
 • Zyskujesz profesjonalne wsparcie, nie jesteś sam ze swoimi wyzwaniami i trudnościami

 

No dobrze. Ale kim jestem, by prowadzić warsztaty dla Liderów?

Pracując w konsultingu rozmawiałam z przedsiębiorcami, menadżerami oraz członkami zespołów z ponad 100 firm, z ponad 70 branż zarówno z sektora MSP jak i korporacji. Łącznie to kilka tysięcy godzin konsultacji. Twarde dane i wnioski z tych rozmów potwierdzają z całą pewnością jedno: choć wydaje nam się, że nasza branża jest specyficzna, wszyscy mamy podobne problemy.

Dlatego zwiększaj efektywność w sprawdzony sposób:

ZNAJDUJ NAJLEPEZE ROZWIĄZANIA PODCZAS KONSTRUKTYWNEJ USYSTEMATYZOWANEJ ROZMOWIE NA KONULTACJI!

 

Przykładowe obszary konsultacji

ANALIZA SPÓJNOŚCI MISJI I WIZJI Z KOMUNIKACJĄ I DZIAŁANIAMI W FIRMIE I NA RYNKU

 • Cele firmy (główne, finansowe, marketingowe, procesów wewnętrznych, kompetencyjne)
 • Normy i zachowania w firmie
 • Wartości firmy
 • Strategia firmy
 • Uwarunkowania w firmie i na rynku (otoczenie, zachowania, umiejętności, wartości, tożsamość, duchowość)

 

ANALIZA PRODUKTU / USŁUGI

 • Warianty produktu / usługi
 • SWOT produktu
 • Prognozy finansowe
 • Udział w przychodach ze sprzedaży
 • Zakres terytorialny działania
 • Sposób dystrybucji
 • Sposób ustalania ceny
 • Popyt
 • Odbiorca
 • Możliwości i plany innowacji (produktowe, procesowe, organizacyjne, marketingowe)
 • Sezonowość i sposoby równoważenia sezonowości

 

ANALIZA KLIENTÓW FIRMY

 • Główne grupy klientów
 • Lokalizacja klienta
 • Oczekiwania klientów
 • Szacunkowy liczba klientów i ich udział w przychodach ze sprzedaży

 

ANALIZA RYNKU, NA KTÓRYM DZIAŁA FIRMA

 • SWOT rynku
 • Tendencje na rynku
 • Powiązania na rynku
 • Przewaga konkurencyjna(usługi dodatkowe, rabaty, promocje, warunki płatności)
 • Charakter rynku (stabilny, rosnący, malejący)

 

ANALIZA KONKURENCJI I STRATEGII KONKUROWANIA

 • Produkty i usługi konkurencyjne, substytucyjne, komplementarne
 • Opis konkurencji silniejszej, porównywalnej, słabszej
 • SWOT konkurencji, identyfikacja dobrych praktyk
 • Strategia konkurencji
 • Strategia konkurowania

 

ANALIZA BARIER I OGRANICZEŃ

 • Bariery wejścia i ograniczenia na rynku (technologiczne, finansowe, prawne, kompetencyjne, kontakty)
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia
 • Plany alternatywne

 

ANALIZA PROMOCJI I REKLAMY

 • Cele poszczególnych działań promocyjnych i reklamowych
 • Skuteczność i koszt wybranych narzędzi
 • Używana argumentacja i emocje, call to action
 • Harmonogram promocji

 

ANALIZA KOMUNIKACJI W FIRMIE, Z KLIENTEM I Z RYNKIEM

 • SWOT komunikacji
 • Interesariusze i udziałowcy komunikacji
 • Oczekiwania w zakresie komunikacji, jej przebiegu i dokumentowania
 • Dobre praktyki, doświadczenia w zakresie komunikacji
 • Przyczyny wąskich gardeł w komunikacji komunikacji
 • Sposoby poprawy komunikacji
 • Częstotliwość i przebieg spotkań

 

Podana cena konsultacji obejmuje udział w 1 spotkaniu trwającym 4 godziny.
Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w warsztatach, napisz do nas: joanna@hometotalk.com