DORADZTWO W ROZWOJU OSOBISTYM I ZAWODOWYM

246,00 

Nasze doradztwo jest dla Ciebie, jeśli:

 • Chcesz wzmocnić swój autorytet i pozycję wśród innych,
 • Chcesz zwiększyć motywację i inicjatywę,
 • Chcesz znaleźć kierunek dalszego rozwoju i wyznaczyć spójne cele,
 • Chcesz podejmować trafne decyzje,
 • minimalizować chaos i bieżączkę i koncentrować się na działaniach przynoszących oczekiwane rezultaty,
 • Chcesz lepiej rozumieć potrzeby innych i pogłębiać relacje,
 • Dążysz do konstruktywnych rozmów o trudnościach i błędach,
 • Chcesz budować atmosferę opartą na zaufaniu,
 • Dążysz do wzajemnego zrozumienia i docenienia potencjału, który razem posiadacie.

Doradztwo w zakresie komunikacji, kariery i biznesu pomoże Ci przeanalizować Twoje cele i uwarunkowania w zakresie komunikacji, rozwoju kariery i biznesu. Jest drogowskazem dla młodych osób stojących na początku swojej drogi. Jest też pomocą dla doświadczonych liderów, którzy chcą wspierać młodych dorosłych. Uczy, jak inspirować, zachęcać i znajdować właściwy kierunek.

Kategoria:

Jaki jest przebieg doradztwa?

 • Stawiam pytania doprecyzowujące o cel,
 • Razem identyfikujemy obszary, które wymagają poprawy,
 • Wspólnie określamy zasoby potrzebne do zrealizowania celu oraz sposoby ich pozyskania,
 • Znajdujemy najlepszą dla Ciebie strategię działania i sposób realizacji celu,
 • Analizujemy ryzyko i jak nim zarządzić,
 • Ustalamy sposób pomiaru rezultatów.

Dostosowujemy tempo procesu do Twojej gotowości i realnych możliwości do wdrażania zmian.

Tematy, które omawiamy na doradztwie:

 • Komunikacja dot. misji i wizji firmy,
 • Komunikacja dot. produktu / usługi,
 • Komunikacja dot. klientów firmy,
 • Komunikacja dot. rynku, na którym działa firma,
 • Komunikacja dot. konkurencji i strategii konkurowania,
 • Komunikacja dot. barier i ograniczeń,
 • Komunikacja dot. promocji i reklamy,
 • Komunikacja wewnętrzna w firmie, w zespole, ze wspólnikiem

 

Czy doradztwo jest dla Ciebie?

Doradztwo dedykowane jest osobom, które:

 • Chcą zastanowić się, co je wyróżnia,
 • Chcą zrozumieć motywacje własne i innych,
 • Są gotowe dzielić się przemyśleniami, doświadczeniami oraz trudnościami,
 • Są otwarte na informację zwrotną i zmianę,
 • Biorą odpowiedzialność za swoje postawy, działania i zmianę,
 • Mają świadomość, że zmiana jest procesem rozłożonym w czasie.

 

Jakie możesz mieć obiekcje?

“Kolejny rady” możesz pomyśleć. „Nie mam czasu na teorię i truizmy. Interesują mnie działania, konkrety i wyniki… Poza tym moja branża jest specyficzna…” Słusznie. Sama często podkreślam, że każdy ma inny kontekst i inny zestaw doświadczeń.

Konsultacje pomagają otwierają doprecyzować problem i rozwiązanie. Dostrzegacie nowe perspektywy, dodatkowe punkty widzenia i pomysły, by realizować cel w zgodzie ze sobą. Dlatego wykorzystaj doradztwo jako praktyczne narzędzie do skutecznego rozwoju osobistego i zawodowego.

 

Jakie mam doświadczenie?

Zawodowo specjalizuję się w komunikacji w zarządzaniu. Prowadziłam doradztwo w zakresie Biznes Planów dla Beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie 40.000 na start.

Rozmawiałam o doświadczeniach, problemach i ich uwarunkowaniach z przedsiębiorcami, menadżerami oraz członkami zespołów zarówno z sektora MMSP jak i korporacji. Łącznie to grubo ponad  2000 godzin rozmów i konsultacji, kilkadziesiąt firm lub startupów (100+) oraz kilkadziesiąt branż (70+). Prowadzałam warsztaty coachingu zespołowego Action Learning zarówno dla liderów jak i rodziców nastoletnich dzieci.

Wnioski z tych rozmów potwierdzają z całą pewnością jedno: choć większość z nas postrzega swoją sytuację jako unikalną i specyficzną, wszyscy mierzymy się z podobnymi wyzwaniami i problemami. To właśnie zrozumienie tego pozwala mi pomagać ludziom w osiągnięciu sukcesu i realizacji swojego potencjału.

 

Co zyskasz dzięki doradztwu?

 • Angażujecie swój czas i pieniądze zgodnie z Waszymi wartościami, unikajcie chaosu,
 • Lepiej zarządzacie sobą w czasie,
 • Doceniacie swoje sukcesy,
 • Podnosicie spójność i skuteczność własnej komunikacji,
 • Wzmacniacie pewność siebie i autorytet,
 • Budujecie relacje z ludźmi, z którymi łatwiej Wam się dogadać,
 • Doceniacie unikalność każdego z Was, czerpiecie z synergii grupy,
 • Zwiększacie motywację, zaangażowanie i poczucie przynależności,
 • Rozumiecie styl działania każdego z Was,
 • Z odwagą rozmawiacie o swoich trudnościach i błędach, budujecie zaufanie i poczucie bezpieczeństwa,
 • Oszczędzacie czas, pieniądze i energię unikając szemrania i niedomówień,
 • Koncentrujecie się na sprawach istotnych dla rozwoju, rezygnujecie ze spraw błahych

 

Podana cena dotyczy konsultacji dla 1 osoby za 50 minut.
Obowiązuje płatność z góry.
By dopytać o szczegóły, napisz: joanna@hometotalk.com