DORADZTWO: KOMUNIKACJA, BIZNES PLAN, STRATEGIA

307,50 

Nasze doradztwo jest dla Ciebie, jeśli:

 • Chcesz dobrego przepływu informacji, transparentności i zaufania we współpracy z młodymi ludźmi w zespole, którym zarządzasz,
 • Chcesz wzmocnić motywację, zaangażowanie i wiarę w nowe rozwiązania,
 • Chcesz skuteczne zarządzać codziennymi wyzwaniami, zniwelować gaszenie pożarów i presję związaną z deadline’ami,
 • Chcesz zaoszczędzić energię, czas i pieniądze poprzez usunięcie niespójnych działań ad hoc, które nie przyczyniają się do osiągania celów i rezultatów,
 • Chcesz podejmować przemyślane wybory i decyzje,
 • Chcesz współpracy z młodym zespołem opartej na docenianiu i wdzięczności,
 • Chcesz stabilnej współpracy z młodymi ludźmi,
 • Chcesz skupiać się na zagadnieniach istotnych i redukować czas poświęcony na sprawy błahe,
 • Doceniasz wsparcie i wymianę doświadczeń oraz weryfikację własnych pomysłów,

Doradztwo w zakresie komunikacji, biznes planu i strategii pomaga odblokowywać potencjał Twojego biznesu i budować dobre współprace w biznesie. Pomaga stawać się inspirującym liderem oraz zachować właściwy kierunek i motywację.

Kategoria:

Opis

Jak przebiegają konsultacje?

 • Stawiam pytania doprecyzowujące o cel,
 • Razem identyfikujemy obszary, które wymagają poprawy,
 • Wspólnie określamy zasoby potrzebne do zrealizowania celu oraz sposoby ich pozyskania,
 • Znajdujemy najlepszą dla Ciebie strategię działania i sposób realizacji celu,
 • Analizujemy ryzyko i jak nim zarządzić,
 • Ustalamy sposób pomiaru rezultatów.

Dostosowujemy tempo procesu do Twojej gotowości i realnych możliwości do wdrażania zmian.

Tematy, które omawiamy na doradztwie:

 • Komunikacja dot. misji i wizji firmy,
 • Komunikacja dot. produktu / usługi,
 • Komunikacja dot. klientów firmy,
 • Komunikacja dot. rynku, na którym działa firma,
 • Komunikacja dot. konkurencji i strategii konkurowania,
 • Komunikacja dot. barier i ograniczeń,
 • Komunikacja dot. promocji i reklamy,
 • Komunikacja wewnętrzna w firmie, w zespole, ze wspólnikiem

Kto może uczestniczyć w doradztwie?

Program dedykowany jest młodym, przyszłym liderom oraz doświadczonym menadżerom pracującym z młodymi ludźmi, którzy:

 • Są gotowi na dzielenie się swoimi celami i pomysłami, jak również trudnościami i wątpliwościami,
 • Mają otwartość umysłu, wgląd w siebie i chęć zrozumienia samego siebie i innych,
 • Są otwarci na wymianę doświadczeń, informację zwrotną i zmianę,
 • Mają świadomość, że zmiana jest procesem rozłożonym w czasie, nie stawiają nierealnych oczekiwań Biorą odpowiedzialność za swoje postawy, działania i zmianę.

Jakie możesz mieć obiekcje?

“Kolejne teoretyczne szkolenie” pomyślisz może. „Nie mam czasu na teorię i truizmy. Interesują mnie działania i konkretne rozwiązania. Poza tym moja branża jest specyficzna…” Słusznie. Sama często podkreślam, że każdy ma inny kontekst i inny zestaw doświadczeń.

Dzięki Dzięki pytaniom otwierającym i doprecyzowującym znajdujesz rozwiązania, które jesteś gotowy w oparciu o własne doświadczenia.

Konsultacje dają lustro dla naszych planów, działań i komunikacji z młodymi ludźmi. Warunkiem koniecznym do optymalnych działań jest czas na analizę i wnioski. Bez nich nie wiemy, w jakim kierunku iść, jakie pomysły poprawiać. I w ostatecznym rozrachunku tracimy czas, działania i pieniądze na chybione działania.

Dlatego zainwestuj w swój skuteczny rozwój osobisty i zawodowy na konsultacjach KOMUNIKACJA, BIZNES PLAN, STRATEGIA.

Jakie mam doświadczenie?

Zawodowo specjalizuję się w komunikacji w zarządzaniu. Prowadziłam doradztwo w zakresie Biznes Planów dla Beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie 40.000 na start.

Rozmawiałam o doświadczeniach, problemach i ich uwarunkowaniach z przedsiębiorcami, menadżerami oraz członkami zespołów zarówno z sektora MMSP jak i korporacji. Łącznie to grubo ponad  2000 godzin rozmów i konsultacji, kilkadziesiąt firm lub startupów (100+) oraz kilkadziesiąt branż (70+). Prowadzałam warsztaty coachingu zespołowego Action Learning zarówno dla liderów jak i rodziców nastoletnich dzieci.

Wnioski z tych rozmów potwierdzają z całą pewnością jedno: choć większość z nas postrzega swoją sytuację jako unikalną i specyficzną, wszyscy mierzymy się z podobnymi wyzwaniami i problemami. To właśnie zrozumienie tego pozwala mi pomagać ludziom w osiągnięciu sukcesu i realizacji swojego potencjału.

 

Jakie są Twoje korzyści z konsultacji?

 • Dostrzegacie i wykorzystujecie potencjał, który posiadacie,
 • Udrażniacie przepływ informacji w młodym zespole,
 • Wyznaczacie kierunek działań i zaangażowania młodych ludzi, koncentrujecie się na celu, optymalne dobieranie działań,
 • Podejmujecie decyzje i działania spójne z Waszą misją, wizją i strategią, oszczędzacie czas i pieniądze,
 • Definiujecie właściwe cele, zasoby, strategię, ryzyko i metody mierzenia rezultatów,
 • Koncentrujecie się na szansach i sprawach istotnych, rezygnujecie ze spraw błahych,
 • Uwalniacie się od bieżączki, gaszenia pożarów, presji deadline’ów,
 • Docieracie do prawdziwych przyczyn trudności, nadajecie priorytety problemom, najpierw rozwiązujecie istotne,
 • Budujecie kulturę rozmawiania o trudnościach i błędach w atmosferze szacunku, konstruktywnego feedbacku w młodym zespole,
 • Nie tracicie pieniędzy, czasu i energii na szemrania i niedomówienia, koncentrujecie się na rozwoju,
 • Niwelujecie napięcia, budujecie atmosferę opartą na transparentności, szczerości i zaufaniu, koncentrujecie energię i czas i pieniądze na rozwoju,
 • Wzmacniacie poczucie docenienie, wdzięczność i motywację,
 • Wzmacniacie poczucie przynależności (do zespołu, organizacji), niwelujecie rotację,
 • Wzmacniacie inicjatywę i chęć rozwoju oraz zaangażowanie,
 • Nie jesteście sami, zyskujecie lustro dla swoich działań.

 

Podana cena dotyczy konsultacji dla 1 osoby za 60 minut.
Obowiązuje płatność z góry.
By dopytać o szczegóły, napisz: joanna@hometotalk.com