Dobra komunikacja w zespole

1.968,00  brutto

Ucząc się przez działanie przygotowujesz się do konstruktywnych rozmów i działań:

 • Jak słuchać i doprecyzowywać, by zrozumieć intencje ludzi z zespołu
 • Jak dawać informację zwrotną, by rozwijać i wspierać zespół
 • Co inspiruje i motywuje poszczególnych ludzi z zespołu do dobrych działań
 • Jak konstruować cele zależne od nas i uczyć wpływu i sprawczości ludzi z zespołu
 • Wyciąganie wniosków z działa i wdrażanie ich w kolejne działania

Opis

 • Chcesz uniknąć tracenia energii i czasu na domysły i szemrania w zespole?
 • Doskwiera Ci gaszenie pożarów, presja deadline’ów, oczekiwań i samotność lidera?
 • Masz potrzebę konstruktywnego przeanalizowania problemów, bez wysłuchiwania dobrych rad?
 • A może wszystko działa jak w zegarku, bo rozumiesz, że doskonalenie jest nigdy niekończącym się procesem i kompetencją, którą pragniesz nieustannie rozwijać w grupie ludzi o podobnych wyzwaniach?

 

Na warsztatach Action Learning nie usłyszysz teorii, ani dobrych rad. W procesie coachingu grupowego każdy z uczestników szuka skutecznego dla niego samego sposobu realizacji własnych faktycznych celów w wybranym obszarze oraz  pomaga pozostałym uczestnikom w znalezieniu najlepszych dla nich rozwiązań. Cel na dany warsztat zależy od stopnia realizacji zadania. Nikt nie lubi zajmować się sprawami nieistotnymi dla niego, zatem cel powinien być ważny dla samego uczestnika  i możliwy do zrealizowania (=zależny)  od niego samego. Wyraźnym „skutkiem ubocznym” warsztatów jest wzmocnienie własnej sprawczości i poczucia wpływu u uczestników :).

„Nie mam czasu na takie spotkania. Znam swoją siłę i swoje możliwości. Interesują mnie działanie, dane i wyniki, a nie rozmowy o niczym… Warsztaty na sali są stratą czasu…” – powątpiewasz pewnie…

Profesor Reginald Revans również zauważył, że uczestnicy szkoleń żywo wymieniają się doświadczeniem nie podczas samego szkolenia, a podczas… przerw. Przeformułował więc swoje szkolenia, by przenieść ich zaangażowanie w wymianę doświadczeń z przerw na proces szkolenia. Tak powstało UCZENIE SIĘ PRZEZ DZIAŁANIE (ACTION LEARNING). Potraktował DZIAŁANIE I ANALIZA DZIAŁANIA jako case study. A WYCIĄGANIE WNIOSKÓW z działania, WDRAŻENIE WNIOSKÓW w kolejne działania oraz ROZLICZANIE SIĘ Z REZULTATÓW przed grupą jako kolejne etapy uczenia się.

Tak więc uczestnicząc w Action Learning udoskonalisz komunikację i współpracę w zespole w pracy i w domu, zwiększysz motywację i efektywność własną.

 

Czy ten program jest dla Ciebie?

Faktem jest, że warsztaty Action Learning rzeczywiście wymagają pewnej postawy… Program jest dla Liderów, którzy mają:

 • Gotowość na dzielenie się swoimi celami, jak również trudnościami w grupie liderów
 • Otwartość umysłu, wglądowość, otwartość na wymianę doświadczeń, dzielenie się również własnymi trudnościami i
 • Otwartość na własną zmianę
 • Chęć zrozumienia drugiego człowieka

 

Kluczowe korzyści z Uczenia się Przez Działanie / Action Learning

 • Trenujesz prowadzenie trudnych rozmów w atmosferze wzajemnego szacunku, dawanie konstruktywnego Feedbacku, doprecyzowywanie i uważne słuchanie
 • Uczysz się docierania do docierania do sedna spraw i problemów, intencji i motywacji innych
 • Trenujesz otwartego mówienia o problemach i błędach, wspieranie w ich rozwiązywaniu,
 • Trenujesz częstą i otwartą komunikację
 • Zyskujesz dodatkową perspektywę, poznajesz różne punkty widzenia, trenujesz myślenie out of box
 • Stajesz się bardziej sprawczy i asertywny
 • Wymieniasz dobre praktyki, inspirujesz się rozwiązaniami, czerpiesz z siły i synergii zespołu
 • Zyskujesz wsparcie uczestników, nie jesteś sam ze swoimi wyzwaniami i trudnościami

 

No dobrze. Ale kim jestem, by prowadzić warsztaty dla Liderów?

Pracując w konsultingu rozmawiałam z przedsiębiorcami, menadżerami oraz członkami zespołów z ponad 100 firm, z ponad 70 branż zarówno z sektora MSP jak i korporacji. Łącznie to kilka tysięcy godzin konsultacji. Twarde dane i wnioski z tych rozmów potwierdzają z całą pewnością jedno: choć wydaje nam się, że nasza branża jest specyficzna, wszyscy mamy podobne problemy.

Dlatego zwiększaj efektywność w sprawdzony sposób:

ZNAJDUJ NAJLEPEZE ROZWIĄZANIA DZIĘKI SYNERGII GRUPY PODCZAS ACTION LEARNING!

Podana cena warsztatów obejmuje udział w cyklu 4 spotkań 1x w tygodniu.
Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w warsztatach, napisz do nas: sklep@hometotalk.com