COACHING ROZWOJOWY- PAKIET

738,00 

Coaching jest dla Ciebie, jeśli:

 • Chcesz lepiej zrozumieć siebie, własne mocne strony i obszary do poprawy,
 • Chcesz świadomie zarządzać rozwojem własnym i innych,
 • Chcesz znaleźć kierunek dalszego rozwoju osobistego i wyznaczać spójne cele,
 • Chcesz podejmować świadome i trafne decyzje,
 • Chcesz zwiększyć własną motywację i inicjatywę,
 • Chcesz wzmocnić swój autorytet i pozycję wśród innych,
 • Chcesz zmniejszyć chaos i bieżączkę i koncentrować się na właściwych działaniach,
 • Chcesz lepiej rozumieć potrzeby innych i pogłębiać relacje,
 • Dążysz do konstruktywnych rozmów o trudnościach i błędach,
 • Chcesz budować atmosferę opartą na zaufaniu,
 • Chcesz lepiej dostrzegać i doceniać potencjał, który wspólnie posiadacie.

Coaching rozwoju osobistego pomoże Ci rozwijać potencjał, który masz. Pogłębisz zrozumienie siebie oraz osób, z którymi przebywasz na co dzień. Jest drogowskazem dla młodych osób stojących na początku swojej drogi. Jest też pomocą dla doświadczonych liderów i rodziców, którzy chcą wspierać młodych dorosłych. Uczy, jak inspirować, zachęcać i znajdywać właściwy kierunek.

Kategoria:

Czym jest coaching?

Coaching indywidualny jest usystematyzowaną rozmową, podczas której przy pomocy pytań od coacha:

 1. Doprecyzowujesz swój CEL (SMART),
 2. Identyfikujesz zasoby, które posiadacz i które musisz pozyskać dla realizacji swojego celu,
 3. Określasz strategię działania, czyli kamienie milowe i kroki,
 4. Identyfikujesz ryzyko,
 5. Przygotowujesz plany alternatywne,
 6. Określasz wskaźniki pomiaru rezultatu, czyli po czym rozpoznasz, że osiągnęłaś / osiągnąłeś cel.

Jako coach zadaję Ci pytania do celu, które nie sugerują odpowiedzi. Korzystam z narzędzi komunikacji takich jak:

 • Usystematyzowany model sesji coachingowej,
 • Pytania otwierające,
 • Pytania o doprecyzowywanie,
 • Uważne słuchanie,
 • Cisza, czyli danie Ci czasu, który potrzebujesz, na znalezienie prawdziwej odpowiedzi, którą w sobie masz.

Sesja coachingowa trwa 50 minut.

 

Czy coaching indywidualny jest dla Ciebie?

Coaching indywidualny w zakresie tworzenia planu rozwoju osobistego dedykuję osobom, które:

 • Chcą zrozumieć motywacje własne i innych,
 • Są gotowe dzielić się przemyśleniami, doświadczeniami oraz trudnościami,
 • Osoby, które nie lubią zatrzymywać się na analizie i wglądzie w siebie,
 • Osoby, które są gotowe zatrzymać się na analizie i wglądzie w siebie,
 • Biorą osobistą odpowiedzialność za swoje wybory, decyzje i działania,
 • Swój rozwój osobisty w obszarze duchowym opierają o duchowość chrześcijańską.

Kto nie skorzysta z coachingu, który oferuję?

 • Osoby, które nie chcą wnikać w motywacje własne i innych,
 • Osoby, które nie lubią zatrzymywać się na analizie i wglądzie w siebie,
 • Osoby, które nie są gotowe na to, by dzielić się przemyśleniami, doświadczeniami oraz trudnościami,
 • Osoby, które przerzucają odpowiedzialność za swoje wybory, decyzje i działania na osoby trzecie.

 

Jakie możesz mieć obiekcje?

 • “Dlaczego ktoś chce mi mówić, co mam robić? Nie mam czasu na teorię.”
  Sama / sam wyznaczasz działania do celu bazując na WŁASNYM doświadczenia i WŁASNEJ gotowości do ich wdrażania. Planujesz W ZGODZIE ZE SOBĄ.
 • „O czym konkretnie będziemy rozmawiać?”
  Klient może wybrać cel główny na cały proces, obejmujący kilka sesji oraz cele szczegółowe do przepracowania na poszczególnych sesjach.
  Celem na coaching może być samo wyznaczenie sobie celów. Brak celów powoduje chaos w doborze działań i poczucie niespełnienia.
 • „Czy coaching rzeczywiście przyniesie pożądane rezultaty?”
  Skuteczność coachingu zależy od odpowiedzialności i zaangażowania klienta i coacha. Odpowiedzialność za wybór i wdrażanie działań leży zawsze po stronie klienta. Odpowiedzialność za postawienie pytań, które pomogą klientowi doprecyzować cel i działania leży po stronie coacha.
 • „Skąd mam wiedzieć, czy koszt mi się zwróci?”
  Korzyścią z coachingu jest porządkowanie wyznaczonych przez Ciebie obszarów z życia zawodowego lub prywatnego. Określasz działania, na których się koncentrujesz, które służą realizacji Twoich długofalowych i krótkoterminowych celów. Równocześnie rezygnujesz lub minimalizujesz te, które wiążą się ze stratą energii, czasu i pieniędzy. To przekłada się na większe zyski i oszczędności.
 • I pewnie wiele innych, o których chętnie porozmawiam z Tobą przed zakupem.

 

Jakie mam doświadczenie?

14 lat temu ukończyłam roczne podyplomowe studia Coachingu Biznesowego prowadzonego według standardów ICF. Od tego czasu coaching stał się naturalnym narzędziem mojej pracy i rozmów zarówno w mojej pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym, gdy potrzebowaliśmy w sposób konstruktywny przegadać nasze wyzwania z wkraczającymi w dorosłość dziećmi.

Zawodowo specjalizuję się w coachingu rozwoju osobistego i zawodowego oraz w komunikacji. Rozmawiałam o doświadczeniach, problemach i ich uwarunkowaniach z przedsiębiorcami, menadżerami oraz członkami zespołów zarówno z sektora MMSP jak i korporacji. Łącznie to grubo ponad  2000 godzin rozmów i konsultacji, kilkadziesiąt firm lub startupów oraz kilkadziesiąt branż. Prowadzałam warsztaty coachingu zespołowego Action Learning zarówno dla liderów jak i rodziców nastoletnich dzieci. A jako mama 20, 18 i 15 latka przegadałam mnóstwo czasu z własnymi dziećmi i ich młodymi przyjaciółmi.

Wnioski z tych rozmów potwierdzają z całą pewnością jedno. Choć większość z nas postrzega swoją sytuację jako unikalną i specyficzną, wszyscy mierzymy się z podobnymi wyzwaniami i problemami. Zrozumienie tego pozwala mi pomagać ludziom w odkrywaniu i uruchamianiu swojego potencjału.

 

Co zyskasz dzięki indywidualnemu coachingowi rozwojowemu?

 • Wytyczysz swój plan rozwoju osobistego,
 • Angażujesz swój czas i pieniądze zgodnie z Twoimi wartościami, unikasz chaotycznych działań,
 • Lepiej zarządzasz sobą w czasie,
 • Podnosisz spójność i skuteczność własnej komunikacji,
 • Doceniasz swoje sukcesy,
 • Wzmacniasz pewność siebie i autorytet,
 • Budujesz relacje z ludźmi, z którymi łatwiej Ci się dogadać,
 • Doceniasz unikalność każdego z Was, czerpiecie z synergii grupy,
 • Zwiększasz motywację, zaangażowanie i poczucie przynależności,
 • Rozumiesz styl działania każdego z Was,
 • Z odwagą rozmawiasz o swoich trudnościach i błędach, budujesz zaufanie i poczucie bezpieczeństwa,
 • Oszczędzasz czas, pieniądze i energię unikając szemrania i niedomówień,
 • Koncentrujesz się na sprawach istotnych dla rozwoju, rezygnujesz z tych, które w nim przeszkadzają.

Podana cena dotyczy pakietu 4 sesji coachingu indywidualnego dla 1 osoby.
1 spotkanie wynosi 50 minut.
Obowiązuje płatność z góry.
By dopytać o szczegóły, napisz: joanna@hometotalk.com. Umówimy się na rozmowę telefoniczną.