COACHING: DOCENIAJ WASZ POTENCJAŁ

227,55 

Nasze warsztaty są dla Ciebie, jeśli:

 • Chcesz wzmocnić swój autorytet i pozycję wśród innych,
 • Chcesz zwiększyć motywację i inicjatywę,
 • Chcesz znaleźć kierunek dalszego rozwoju i wyznaczyć spójne cele,
 • Chcesz podejmować trafne decyzje,
 • minimalizować chaos i bieżączkę i koncentrować się na działaniach przynoszących oczekiwane rezultaty,
 • Chcesz lepiej rozumieć potrzeby innych i pogłębiać relacje,
 • Dążysz do konstruktywnych rozmów o trudnościach i błędach,
 • Chcesz budować atmosferę opartą na zaufaniu,
 • Dążysz do wzajemnego zrozumienia i docenienia potencjału, który razem posiadacie.

Warsztaty „Doceniaj Swój Młody Potencjał” pomagają odblokować potencjał w rozwoju i tworzyć głębokie relacje w domu i w pracy zarówno osobom stojącym na początku drogi, jak i doświadczonym liderom i rodzicom przytłoczonym codziennymi wyzwaniami. Pomagają stawać się inspirującym liderem oraz zachować właściwy kierunek i motywację.

Opis

Jaki jest przebieg coachingu?

Coaching indywidualny jest usystematyzowaną rozmową podczas której:

 1. Doprecyzowujesz swój CEL (SMART),
 2. Identyfikujesz zasoby, które posiadacz i które musisz pozyskać dla realizacji swojego celu,
 3. Określasz strategię działania, czyli kamienie milowe i kroki,
 4. Identyfikujesz ryzyko,
 5. Przygotowujesz plany alternatywne,
 6. Określasz wskaźniki pomiaru rezultatu, czyli po czy rozpoznasz, że osiągnąłes cel.

Sesja coachingowa trwa 50 minut. jako coach zadaję Ci pytania do celu, które nie mogą sugerować odpowiedzi. Korzystam podczas sesji z narzędzi takich jak:

 • Usystematyzowany model sesji,
 • Pytania otwierające,
 • Doprecyzowywanie,
 • Uważne słuchanie,
 • Praca ciszą,

Trenując na warsztatach przy pomocy pytań otwierających i doprecyzowujących określisz własne możliwości, zdolności i preferencje, które składają się na Twój unikalny potencjał W WYBRANYM OBSZARZE: Twojego wiodącego atutu, Twojej osobistej misji (celów, strategii, wartości i standardów zachowań), Twojej wizję siebie, Twojego osobistego sukcesu, Twojego stylu działania lub Twojego archetypu (obrazu, z którym chcesz, by Cię kojarzono). Docenisz je jako zasoby, które czerpią z Twoich głębokich motywacji i pozwalają na spójne oraz ukierunkowane i efektywne działania.

 

Kto może uczestniczyć w warsztatach?

Coaching indywidualny DOCENIAJ WASZ POTENCJAŁ są dedykowane młodym przedsiębiorcom i liderom, którzy:

 • Są gotowi poświęcić czas na zastanowienie się, co czyni ich wyjątkowymi,
 • Chcą zrozumieć potrzeby i motywacje młodych pracowników
 • Chcą zrozumieć ukryte motywacje własne,
 • Otwarcie podchodzą do dzielenia się myślami, doświadczeniami oraz trudnościami,
 • Chcą inspirować i motywować przez docenianie oraz wyrażanie wdzięczności.

Dostrzeganie i rozumienie potencjału własnego i innych pomoże Ci wzmacniać autorytet oraz zaangażowanie i motywację własną oraz osób w Twoim otoczeniu. Zatem DOCENIAJ WASZ POTENCJAŁ, by motywować siebie i innych z pomocą z pomocą coachingu indywidualnego. Nie trać czasu, dołącz i trenuj w grupie!

Jakie możesz mieć obiekcje?

„Kolejne teoretyczne szkolenie” możesz pomyśleć. „Nie mam czasu na teorię i truizmy. Interesują mnie działania i wdrażanie…

Coaching indywidualny DOCENIAJ WASZ POTENCJAŁ pomaga zdefiniować poszczególne aspekty Twojego potencjału w oparciu o Twoje WŁASNE doświadczenia oraz o pozytywne fakty z Twojego WŁASNEGO życia. Dzięki pytaniom otwierającym i doprecyzowującym zadawanym przez coacha pogłębiasz wiedzę o sobie, zaufanie do siebie i pewność siebie. Ta wiedza i doświadczenia stają się punktami odniesienia, które służą jako wsparcie i wzmocnienie w chwilach trudnych emocji, zwątpienia oraz niepewności.

Jeśli nie poświęcisz czasu na zdefiniowanie tego, co Cię wyróżnia, marnujesz energię na nieporozumienia, czas na chybione działania i nieoptymalne wykorzystanie Waszych umiejętności i zasobów.

Dlatego zainwestuj w swój skuteczny rozwój osobisty i zawodowy na warsztatach DOCENIAJ WASZ POTENCJAŁ.

 

Jakie mam doświadczenie?

Pasjonują mnie rozmowy z mądrymi i wglądowymi ludźmi. Dzięki dogłębnym rozmowom z mężem i naszymi trzema fantastycznymi nastolatkami w domu zbudowaliśmy w naszej pięcioosobowej rodzinie relacje oparte na zaufaniu i wzajemnej przyjaźni.

Zawodowo specjalizuję się w komunikacji w zarządzaniu. Rozmawiałam o doświadczeniach, problemach i ich uwarunkowaniach z przedsiębiorcami, menadżerami oraz członkami zespołów zarówno z sektora MMSP jak i korporacji. Łącznie to grubo ponad  2000 godzin rozmów i konsultacji, kilkadziesiąt firm lub startupów (100+) oraz kilkadziesiąt branż (70+). Prowadzałam warsztaty coachingu zespołowego Action Learning zarówno dla liderów jak i rodziców nastoletnich dzieci. A jako mama 20, 18 i 15 latka przegadałam mnóstwo czasu z ich młodymi przyjaciółmi.

Wnioski z tych rozmów potwierdzają z całą pewnością jedno: choć większość z nas postrzega swoją sytuację jako unikalną i specyficzną, wszyscy mierzymy się z podobnymi wyzwaniami i problemami. To właśnie zrozumienie tego pozwala mi pomagać ludziom w osiągnięciu sukcesu i realizacji swojego potencjału.”

 

Jakie są Twoje korzyści z warsztatów?

 • Doceniasz swoją unikalność oraz unikalność innych i synergię zespołu,
 • Wzmacniasz swoją motywację i zaangażowanie, a także poczucie przynależności (do zespołu, organizacji),
 • Wzmacniasz wzajemne zrozumienie i dobre relacje,
 • Zyskujesz stabilność zatrudnienia i satysfakcję ze współpracy,
 • Budujesz przyjazną atmosferę bazującą na transparentności i zaufaniu,
 • Oszczędzasz czas i pieniądze, angażujecie swój czas i zasoby w działania i decyzje spójne z Waszymi wartościami, talentami, misją i wizją, minimalizując przy tym bieżączkę i działania ad-hoc,
 • Doceniasz własne sukcesy, zwiększacie motywację,
 • Sprawniej zarządzasz sobą w czasie, rozumiesz styl działania każdego z Was,
 • Wzmacniasz pewność siebie, autorytet i siłę własnej komunikacji, spójnej z Wami,
 • Budujesz zespół i relacje z ludźmi, z którymi łatwiej Wam się dogadać,
 • Wzmacniasz wzajemne zaufanie, dobrą atmosferę i poczucie bezpieczeństwa, z większą odwagą rozmawiacie o trudnościach i błędach,
 • Koncentrujesz się na szansach i sprawach istotnych, rezygnujecie ze spraw błahych,
 • Nie tracisz pieniędzy, czasu i energii na szemrania i niedomówienia, koncentrujesz się na rozwoju.

 

Podana cena dotyczy coachingu indywidualnego dla 1 osoby.
1 spotkanie wynosi 1  godzinę.
Obowiązuje płatność z góry.
By dopytać o szczegóły, napisz: joanna@hometotalk.com