COACHING DLA RODZICÓW

200,00 

Nasz coaching jest dla Ciebie, jeśli:

 • Chcesz wzmocnić swój autorytet i pozycję u swoich młodych dorosłych dzieci i wesprzeć ich w budowaniu ich autorytetu,
 • Chcesz zwiększyć motywację ich i inicjatywę,
 • Chcesz wspierać w rozwoju i w spójnych celach swoje dzieci,
 • Chcesz podejmować trafne decyzje dotyczące Twoich dzieci,
 • Chcesz minimalizować chaos i koncentrować się na działaniach przynoszących oczekiwane rezultaty,
 • Chcesz lepiej rozumieć potrzeby swoich dzieci i pogłębiać relacje z nimi,
 • Dążysz do konstruktywnych rozmów o trudnościach i błędach,
 • Chcesz budować atmosferę opartą na zaufaniu,
 • Dążysz do wzajemnego zrozumienia i docenienia potencjału, który razem posiadacie.

Coaching rodzicielski pomoże Ci rozwijać wspierać potencjał swoich dzieci. Pogłębisz relacje w domu. Jest pomocą dla rodziców liderów, którzy chcą wspierać młodych dorosłych. Uczy, jak inspirować, zachęcać i znajdywać właściwy kierunek.

Kategoria:

Jaki jest przebieg coachingu?

Coaching indywidualny jest usystematyzowaną rozmową podczas której:

 1. Doprecyzowujesz swój CEL (SMART),
 2. Identyfikujesz zasoby, które posiadacz i które musisz pozyskać dla realizacji swojego celu,
 3. Określasz strategię działania, czyli kamienie milowe i kroki,
 4. Identyfikujesz ryzyko,
 5. Przygotowujesz plany alternatywne,
 6. Określasz wskaźniki pomiaru rezultatu, czyli po czy rozpoznasz, że osiągnąłes cel.

Sesja coachingowa trwa 50 minut. Jako coach zadaję Ci pytania do celu, które nie mogą sugerować odpowiedzi. Korzystam podczas sesji z narzędzi takich jak:

 • Usystematyzowany model sesji,
 • Pytania otwierające,
 • Doprecyzowywanie,
 • Uważne słuchanie,
 • Praca ciszą,

 

Czy indywidualny coaching rodzicielski jest dla Ciebie?

Coaching indywidualny dedykowany jest rodzicom wchodzących w dorosłość dzieci, którzy:

 • Chcą zastanowić się, jak wesprzeć swoje dzieci, by doceniały w sobie to, co je wyróżnia,
 • Chcą zrozumieć motywacje własne i swoich dzieci,
 • Są gotowi dzielić się przemyśleniami, doświadczeniami oraz trudnościami,
 • Chcą inspirować i motywować swoje dzieci przez docenianie oraz wyrażanie wdzięczności.

Jakie możesz mieć obiekcje?

“Kolejny rady” możesz pomyśleć. „Nie mam czasu na teorię i truizmy. Nasza relacja jest specyficzna…”
Z pomocą coachingu indywidualnego znajdziecie drogę do celu w oparciu o WŁASNE doświadczenia i fakty z WŁASNEGO życia.

Pytania od coacha otwierają i pomagają doprecyzować problem i rozwiązanie. Dostrzegacie nowe perspektywy, dodatkowe punkty widzenia i pomysły, by realizować cel w zgodzie ze sobą. Dlatego wykorzystaj coaching jako praktyczne narzędzie do skutecznego wspierania swoich dorastających dzieci.

 

Jakie mam doświadczenie?

Pasjonują mnie rozmowy z mądrymi i wglądowymi ludźmi. Dzięki dogłębnym rozmowom z mężem i naszymi trzema fantastycznymi nastolatkami w domu zbudowaliśmy w naszej pięcioosobowej rodzinie relacje oparte na zaufaniu i wzajemnej przyjaźni.

Zawodowo specjalizuję się w komunikacji w zarządzaniu. Rozmawiałam o doświadczeniach, problemach i ich uwarunkowaniach z przedsiębiorcami, menadżerami oraz członkami zespołów zarówno z sektora MMSP jak i korporacji. Łącznie to grubo ponad  2000 godzin rozmów i konsultacji, kilkadziesiąt firm lub startupów (100+) oraz kilkadziesiąt branż (70+). Prowadzałam warsztaty coachingu zespołowego Action Learning zarówno dla liderów jak i rodziców nastoletnich dzieci. A jako mama 20, 18 i 15 latka przegadałam mnóstwo czasu z ich młodymi przyjaciółmi.

Wnioski z tych rozmów potwierdzają z całą pewnością jedno: choć większość z nas postrzega swoją sytuację jako unikalną i specyficzną, wszyscy mierzymy się z podobnymi wyzwaniami i problemami. To właśnie zrozumienie tego pozwala mi pomagać ludziom w osiągnięciu sukcesu i realizacji swojego potencjału.

 

Co zyskasz dzięki indywidualnemu coachingowi rodzicielskiemu?

 • Angażujecie swój czas i pieniądze w aktywności zgodne z Waszymi wartościami, unikajcie chaosu,
 • Lepiej zarządzacie wspólnym spędzaniem czasu,
 • Doceniacie swoje sukcesy jako rodziców i sukcesy swoich dzieci,
 • Podnosicie spójność i skuteczność własnej komunikacji,
 • Wzmacniacie pewność siebie i autorytet własny i swoich dzieci,
 • Doceniacie unikalność każdego z Was, czerpiecie z synergii w rodzinie,
 • Zwiększacie motywację, zaangażowanie i poczucie przynależności do rodziny,
 • Rozumiecie styl działania każdego z Was,
 • Z odwagą rozmawiacie o swoich trudnościach i błędach, budujecie zaufanie i poczucie bezpieczeństwa,
 • Unikacie szemrania i niedomówień,
 • Koncentrujecie się na sprawach istotnych dla rozwoju, rezygnujecie ze spraw błahych.

Podana cena dotyczy coachingu indywidualnego dla 1 osoby.
1 spotkanie wynosi 50 minut.
Obowiązuje płatność z góry.
By dopytać o szczegóły, napisz: joanna@hometotalk.com