COACHING DLA MŁODYCH

246,00 

Nasz coaching jest dla Ciebie, jeśli:

 • Chcesz wzmacniać wiarę w siebie i swój potencjał,
 • Chcesz znaleźć kierunek dalszego rozwoju i wziąć życie w swoje ręce,
 • Chcesz doprecyzować i uporządkować cele i działania,
 • Chcesz zwiększyć własną efektywność i motywację,
 • Chcesz podejmować dobre decyzje,
 • Chcesz wzmocnić swój autorytet i pozycję w grupie,
 • Chcesz zmniejszyć poczucie chaosu i koncentrować się na działaniach, które mają sens,
 • Chcesz lepiej rozumieć potrzeby własne i innych,
 • Chcesz budować relacje oparte na zaufaniu,
 • Chcesz z większa odwagą rozmawiać o trudnościach i błędach.

Coaching rozwoju pomoże Ci odkrywać i rozwijać potencjał, który razem macie. Jest pomocą dla Młodych, którzy szukają wsparcia w rozwoju. Inspiruje, zachęca i pomaga znaleźć w sobie siłę i własną drogę.

Kategoria:

Jaki jest przebieg coachingu rozwojowego?

Coaching indywidualny jest usystematyzowaną rozmową podczas której:

 1. Doprecyzowujesz swój CEL (SMART),
 2. Identyfikujesz zasoby, które posiadacz i które musisz pozyskać dla realizacji swojego celu,
 3. Określasz strategię działania, czyli kamienie milowe i kroki,
 4. Identyfikujesz ryzyko,
 5. Przygotowujesz plany alternatywne,
 6. Określasz wskaźniki pomiaru rezultatu, czyli po czy rozpoznasz, że osiągnąłes cel.

Sesja coachingowa trwa 50 minut. Jako coach zadaję Ci pytania do celu, które nie sugerują odpowiedzi. Korzystam podczas sesji z narzędzi takich jak:

 • Usystematyzowany model sesji,
 • Pytania otwierające,
 • Doprecyzowywanie,
 • Uważne słuchanie,
 • Praca ciszą,

 

Czy coaching rozwoju jest dla Ciebie?

Coaching indywidualny dedykowany jest osobom, które:

 • Chcą doprecyzować i uporządkować cele i działania,
 • Chcą zrozumieć motywacje własne i innych,
 • Są gotowe dzielić się przemyśleniami, doświadczeniami oraz trudnościami,
 • Chcą inspirować i motywować innych przez docenianie oraz wyrażanie wdzięczności.

Jakie możesz mieć obiekcje?

„Co ona może mi doradzić?…” możecie pomyśleć. Nie daję „dobrych rad”. Specjalizuję się w DOBRYM STAWIANIU PYTAŃ i dobrze wychwytuję brak precyzji i niespójności w toku myślenia. Z pomocą pytań znajdziecie drogę do celu w oparciu o WŁASNE doświadczenia i fakty z WŁASNEGO życia biznesowego.

Pytania od coacha otwierają i pomagają doprecyzować problem i rozwiązanie. Dostrzegacie nowe perspektywy, dodatkowe punkty widzenia i pomysły, by realizować cel w zgodzie ze sobą. Dlatego wykorzystaj coaching jako praktyczne narzędzie do skutecznego rozwoju osobistego i zawodowego.

 

Jakie mam doświadczenie?

Zawodowo specjalizuję się w komunikacji w zarządzaniu. Rozmawiałam o doświadczeniach, problemach i ich uwarunkowaniach z przedsiębiorcami, menadżerami oraz członkami zespołów zarówno z sektora MMSP jak i korporacji. Łącznie to grubo ponad  2000 godzin rozmów i konsultacji, kilkadziesiąt firm lub startupów (100+) oraz kilkadziesiąt branż (70+). Prowadzałam warsztaty coachingu zespołowego Action Learning zarówno dla liderów.

Wnioski z tych rozmów potwierdzają z całą pewnością jedno: choć większość z nas postrzega swoją sytuację jako unikalną i specyficzną, wszyscy mierzymy się z podobnymi wyzwaniami i problemami. To właśnie zrozumienie tego pozwala mi pomagać ludziom w osiągnięciu sukcesu i realizacji swojego potencjału.

 

Co zyskasz dzięki indywidualnemu coachingowi rozwoju?

 • Angażujecie swój czas i pieniądze zgodnie z Waszymi wartościami, unikajcie chaosu,
 • Lepiej zarządzacie sobą w czasie,
 • Doceniacie swoje sukcesy,
 • Podnosicie spójność i skuteczność własnej komunikacji,
 • Wzmacniacie pewność siebie i autorytet,
 • Budujecie relacje z ludźmi, z którymi łatwiej Wam się dogadać,
 • Doceniacie unikalność każdego z Was, czerpiecie z synergii grupy,
 • Zwiększacie motywację, zaangażowanie i poczucie przynależności,
 • Rozumiecie styl działania każdego z Was,
 • Z odwagą rozmawiacie o swoich trudnościach i błędach, budujecie zaufanie i poczucie bezpieczeństwa,
 • Oszczędzacie czas, pieniądze i energię unikając szemrania i niedomówień,
 • Koncentrujecie się na sprawach istotnych dla rozwoju, rezygnujecie ze spraw błahych.

Podana cena dotyczy sesji 45 minut dla 1 osoby.
Obowiązuje płatność z góry.
By dopytać o szczegóły, napisz: joanna@hometotalk.com
Skontaktuję się z Tobą po zaksięgowaniu zapłaty najpóźniej w następnym dniu roboczym.