COACHING DLA LIDERÓW

492,00 

Nasz coaching jest dla Ciebie, jeśli chcesz wspierać młodych, z którymi pracujesz:

 • W odkrywaniu swoich mocnych stron i talentów, budowaniu i wzmacnianiu wiary w siebie,
 • W radzeniu sobie z trudnościami i budowaniu siły i odporności wewnętrznej,
 • W wyrażaniu swoich potrzeb i uczuć w sposób otwarty i asertywny,
 • W pozytywnym patrzeniu na siebie i swoje możliwości,
 • W akceptowaniu swoich słabych stron i przekształcaniu ich w obszary do rozwoju
 • W doceniania i celebrowaniu własnych sukcesów i wdzięczności,
 • W skupiania się na pozytywach i wyrażaniu wdzięczności,
 • W nauce krytycznego myślenia,
 • W dokonywania trafnych ocen i podejmowaniu trafnych decyzji,
 • W kierowaniu się w pracy wartościami i etyką,
 • W wyznaczaniu celów i dążeniu do ich realizacji z wytrwałością i zaangażowaniem,
 • W rozpoznawaniu i docenianiu różnic indywidualnych,
 • W rozmawianiu o trudnościach i błędach,
 • W budowaniu relacji w pracy opartych na wzajemnym zaufaniu.

Coaching biznesowy jest pomocą dla liderów, którzy chcą WSPIERAĆ MŁODYCH w  rozwoju i budowaniu wiary w siebie. Da Wam inspiracje i narzędzia do rozmów, dzięki którym lepiej zrozumiecie swoje sposoby realizacji celów. Uczy, jak inspirować, zachęcać i znajdować właściwy kierunek.

Kategoria:

Jaki jest przebieg coachingu dla liderów?

Coaching jest rozmową o usystematyzowanym przebiegu. W czasie takiej rozmowy dzięki pytaniom stawianym przez coacha:

 1. Doprecyzowujesz swój CEL,
  (Z jakim rezultatem chcesz wyjść po dzisiejszej sesji?)
 2. Rozpoznajesz zasoby, które posiadasz i które musisz pozyskać,
  (Co już masz, a co musisz pozyskać, by osiągnąć wyznaczony cel?)
 3. Ustalasz kolejne kroki i działania,
  (Jakie kroki kolejno podejmiesz, by osiągnąć cel?)
 4. Identyfikujesz ryzyko,
  (Co się może nie udać?)
 5. Przygotowujesz alternatywne plany działania na wypadek ryzyka,
  (Jakie masz inne pomysły i rozwiązania, na wypadek niepowodzenia?)
 6. Określasz po czym rozpoznasz, że osiągnęłaś/osiągnąłeś cel.
  (Co będzie dla Ciebie wskaźnikiem, że osiągnęłaś / osiągnąłeś swój cel?)

Rozmowa coachingowa ta jest zawsze ukierunkowana na poszukiwanie najlepszych dla Ciebie możliwości realizacji celu, który sobie stawiasz.

Jedna sesja coachingowa trwa 50 minut. Jako coach zadaję Ci pytania do celu, które nie mogą sugerować odpowiedzi. Korzystam podczas sesji z narzędzi takich jak:

 • Usystematyzowany przebieg sesji (opisany powyżej),
 • Pytania otwierające,
 • Pytania o doprecyzowywanie,
 • Uważne słuchanie,
 • Cisza, która daje czas osobie, z którą rozmawiam na spokojne znalezienie odpowiedzi.

CZY INDYWIDUALNY COACHING DLA LIDERÓW JEST DLA CIEBIE?

Coaching indywidualny dedykowany jest liderom pracującym z młodymi ludźmi, którzy:

 • Chcą budować wiarę w siebie i wspierać w rozwoju swoje dzieci,
 • Chcą zrozumieć swoje motywacje i motywacje swoich dzieci,
 • Są gotowi dzielić się podczas sesji przemyśleniami, doświadczeniami oraz trudnościami,
 • Chcą inspirować i doceniać swoje dzieci oraz wyrażać wdzięczność.

JAKIE MOŻESZ MIEĆ OBIEKCJE?

 • Brak czasu:
  Przeciążenie obowiązkami powoduje, że trudno znaleźć czas na coaching. Coaching może pomóc zyskać więcej czasu i energii poprzez lepszą organizację i priorytetyzację.
 • Koszt:
  Coaching może być postrzegany jako inwestycja, na którą nie każdy może sobie pozwolić. Korzyścią z coachingu jest wzrost produktywności, poprawa relacji i osiągnięcie celów, jest to opłacalna inwestycja.
 • Brak potrzeby:
  Niektórzy uważają, że poradzą sobie same i nie potrzebują pomocy coacha. Coaching jest rozmową ukierunkowaną na realizację celów. Korzystają z niej zarówno osoby borykające się z trudnościami, jak i osoby pokonujące swoje wyzwania bez problemów.
 • Brak zaufania:
  Budowanie relacji opartej na zaufaniu jest kluczowe w coachingu. Niektórzy mogą mieć opory przed otwarciem się przed obcą osobą. Coach w czasie sesji jest w relacji służebnej wobec osoby coachowanej, w relacji coachingowej obowiązuje poufność rozmów.
 • Obawa przed oceną:
  Niektórzy obawiają się, że coach może stawiać się jako ekspert, będzie ich oceniać lub krytykować. Coaching nie polega na osądzaniu, ale na wspieraniu i pomaganiu w rozwoju.
 • Brak znajomości coachingu:
  Niektóre osoby mogą nie wiedzieć, czym jest coaching i jak działa. W niniejszym opisie podstawowe zasady coachingu. Zapraszam Cię również na rozmowę, na której odpowiem na wszystkie Twoje pytania.
 • Negatywne doświadczenia:
  Złe doświadczenia z coachem lub z kimś, kto podawał się za coacha, mogą zrazić ludzi do korzystania z tej usługi. Zapoznaj się proszę z opiniami, które pozwolą Ci poznać mój sposób pracy i prowadzenia rozmów coachingowych.
 • Brak gotowości do zmiany:
  Coaching wymaga zaangażowania i chęci zmiany. Niektórzy ludzie mogą nie być gotowi na zmianę swoich nawyków lub sposobu myślenia. W takiej sytuacji pragnę zachęcić do refleksji nad swoimi celami i motywacją.
 • Obawa przed kolejną dawką teorii:
  Coaching nie gotowych rad, a pytania coacha nie mogą sugerować odpowiedzi. Na rozmowie coachingowej klient szuka pomysłów na realizację celu, w oparciu o WŁASNE doświadczenia i fakty z WŁASNEGO życia W ZGODZIE ZE SOBĄ.

Jakie mam doświadczenie?

Zawodowo specjalizuję się w komunikacji w zarządzaniu. Pasjonują mnie rozmowy z mądrymi i wglądowymi ludźmi. Rozmawiałam o doświadczeniach, problemach i ich uwarunkowaniach z przedsiębiorcami, menadżerami oraz członkami zespołów zarówno z sektora MMSP jak i korporacji. Łącznie to grubo ponad  2000 godzin rozmów i konsultacji, kilkadziesiąt firm lub startupów (100+) oraz kilkadziesiąt branż (70+). Prowadzałam warsztaty coachingu zespołowego Action Learning zarówno dla liderów jak i rodziców nastoletnich dzieci. A jako mama 21-letniej córki, 19 i 16 letnich synów przegadałam mnóstwo czasu z ich  młodymi przyjaciółmi i rodzicami.

Wnioski z tych rozmów potwierdzają z całą pewnością jedno: choć większość z nas postrzega swoją sytuację jako unikalną i specyficzną, wszyscy mierzymy się z podobnymi wyzwaniami i problemami.

Zrozumienie tego pozwala mi wspierać liderów, którzy chcą wspierać w rozwoju zawodowym młodych ludzi.

Co zyskasz dzięki indywidualnemu coachingowi dla liderów?

Korzyści dla Ciebie:

 • Wspierasz młodych w budowaniu wewnętrznej siły i wiary w siebie,
 • Uczysz młodych doceniać swój potencjał i potencjał innych,
 • Rozwijasz umiejętności prowadzenia rozmów budujących relacje w zespole,
 • Doceniacie wspólnie sukcesy i wyrażacie wdzięczność,
 • Zwiększasz motywację i zaangażowanie młodych,
 • Rozumiesz unikalne style bycia i działania Twoje i młodych,
 • Z odwagą rozmawiasz o trudnościach i błędach,
 • Budujesz zaufanie i poczucie bezpieczeństwa w relacjach w zespole,

Pomożesz młodym:

 • Odkryć mocne strony i talenty, budować wiarę w siebie,
 • Radzić sobie z trudnościami, budować siłę i odporność psychiczną,
 • Wyrażać potrzeby i uczucia,
 • Patrzeć na siebie i swoje możliwości pozytywnie,
 • Akceptować swoje słabe strony,
 • Doceniać i celebrować sukcesy, pielęgnować wdzięczność,
 • Skupiać się na pozytywach i wyrażać wdzięczność,
 • Uczyć się krytycznego myślenia,
 • Podejmować odpowiedzialne decyzje i dokonywać trafnych wyborów,
 • Kierować się w życiu wartościami,
 • Wyznaczać cele i dążyć do ich realizacji,
 • Rozpoznawać i doceniać różnice indywidualne,
 • Rozmawiać o trudnościach i błędach,
 • Budować relacje w zespole oparte na wzajemnym zaufaniu i szacunku.

Dodatkowe informacje:

 • W razie pytań skontaktuj się za pomocą adresu email: joanna@hometotalk.com – umówimy się na bezpłatną rozmowę.
 • Jedno spotkanie trwa 45 minut,
 • Gdy zdecydujesz się na współpracę, proszę o płatność z góry,
 • Ostateczny termin spotkania ustalimy i potwierdzimy po zaksięgowaniu wpłaty, najpóźniej w następnym dniu roboczym.

Dziękuję za zaufanie!