COACHING DLA BIZNESU

369,00 

Nasz coaching jest dla Was, jeśli:

 • Chcecie doprecyzować i uporządkować cele i działania,
 • Chcecie wzmocnić swój autorytet i pozycję wśród innych,
 • Chcecie zwiększyć motywację i inicjatywę,
 • Chcecie znaleźć kierunek dalszego rozwoju i wyznaczyć spójne cele,
 • Chcecie podejmować trafne decyzje,
 • Chcecie minimalizować chaos i bieżączkę i koncentrować się na działaniach przynoszących oczekiwane rezultaty,
 • Chcecie lepiej rozumieć potrzeby innych i pogłębiać relacje,
 • Dążycie do konstruktywnych rozmów o trudnościach i błędach,
 • Chcecie budować atmosferę opartą na zaufaniu,
 • Dążycie do wzajemnego zrozumienia i docenienia potencjału, który razem posiadacie.

Coaching biznesu pomoże Wam rozwijać potencjał, który macie. Jest pomocą dla doświadczonych liderów, którzy chcą wspierać młodych dorosłych. Uczy, jak inspirować, zachęcać i znajdywać właściwy kierunek.

Kategoria:

Jaki jest przebieg coachingu biznesowego?

Coaching indywidualny jest usystematyzowaną rozmową podczas której:

 1. Doprecyzowujesz swój CEL (SMART),
 2. Identyfikujesz zasoby, które posiadacz i które musisz pozyskać dla realizacji swojego celu,
 3. Określasz strategię działania, czyli kamienie milowe i kroki,
 4. Identyfikujesz ryzyko,
 5. Przygotowujesz plany alternatywne,
 6. Określasz wskaźniki pomiaru rezultatu, czyli po czy rozpoznasz, że osiągnąłes cel.

Sesja coachingowa trwa 50 minut. Jako coach zadaję Ci pytania do celu, które nie sugerują odpowiedzi. Korzystam podczas sesji z narzędzi takich jak:

 • Usystematyzowany model sesji,
 • Pytania otwierające,
 • Doprecyzowywanie,
 • Uważne słuchanie,
 • Praca ciszą,

 

Czy coaching biznesu jest dla Ciebie?

Coaching indywidualny dedykowany jest osobom, które:

 • Chcą doprecyzować i uporządkować cele i działania,
 • Chcą zrozumieć motywacje własne i innych,
 • Są gotowe dzielić się przemyśleniami, doświadczeniami oraz trudnościami,
 • Chcą inspirować i motywować innych przez docenianie oraz wyrażanie wdzięczności.

Jakie możesz mieć obiekcje?

„Co ona może mi doradzić?…” możecie pomyśleć. Nie daję „dobrych rad”. Specjalizuję się w DOBRYM STAWIANIU PYTAŃ i dobrze wychwytuję brak precyzji i niespójności w toku myślenia. Z pomocą pytań znajdziecie drogę do celu w oparciu o WŁASNE doświadczenia i fakty z WŁASNEGO życia biznesowego.

Pytania od coacha otwierają i pomagają doprecyzować problem i rozwiązanie. Dostrzegacie nowe perspektywy, dodatkowe punkty widzenia i pomysły, by realizować cel w zgodzie ze sobą. Dlatego wykorzystaj coaching jako praktyczne narzędzie do skutecznego rozwoju osobistego i zawodowego.

 

Jakie mam doświadczenie?

Zawodowo specjalizuję się w komunikacji w zarządzaniu. Rozmawiałam o doświadczeniach, problemach i ich uwarunkowaniach z przedsiębiorcami, menadżerami oraz członkami zespołów zarówno z sektora MMSP jak i korporacji. Łącznie to grubo ponad  2000 godzin rozmów i konsultacji, kilkadziesiąt firm lub startupów (100+) oraz kilkadziesiąt branż (70+). Prowadzałam warsztaty coachingu zespołowego Action Learning zarówno dla liderów.

Wnioski z tych rozmów potwierdzają z całą pewnością jedno: choć większość z nas postrzega swoją sytuację jako unikalną i specyficzną, wszyscy mierzymy się z podobnymi wyzwaniami i problemami. To właśnie zrozumienie tego pozwala mi pomagać ludziom w osiągnięciu sukcesu i realizacji swojego potencjału.

 

Co zyskasz dzięki indywidualnemu coachingowi biznesu?

 • Angażujecie swój czas i pieniądze zgodnie z Waszymi wartościami, unikajcie chaosu,
 • Lepiej zarządzacie sobą w czasie,
 • Doceniacie swoje sukcesy,
 • Podnosicie spójność i skuteczność własnej komunikacji,
 • Wzmacniacie pewność siebie i autorytet,
 • Budujecie relacje z ludźmi, z którymi łatwiej Wam się dogadać,
 • Doceniacie unikalność każdego z Was, czerpiecie z synergii grupy,
 • Zwiększacie motywację, zaangażowanie i poczucie przynależności,
 • Rozumiecie styl działania każdego z Was,
 • Z odwagą rozmawiacie o swoich trudnościach i błędach, budujecie zaufanie i poczucie bezpieczeństwa,
 • Oszczędzacie czas, pieniądze i energię unikając szemrania i niedomówień,
 • Koncentrujecie się na sprawach istotnych dla rozwoju, rezygnujecie ze spraw błahych.

Podana cena dotyczy sesji 45 minut dla 1 osoby.
Obowiązuje płatność z góry.
By dopytać o szczegóły, napisz: joanna@hometotalk.com
Skontaktuję się z Tobą po zaksięgowaniu zapłaty najpóźniej w następnym dniu roboczym.