ACTION LEARNING DLA RODZICÓW

246,00 

Nasze warsztaty są dla Ciebie, jeśli:

 • Chcesz wzmocnić swój autorytet i pozycję w rodzinie,
 • Chcesz zwiększyć motywację i inicjatywę,
 • Chcesz znaleźć kierunek dalszego rozwoju i wyznaczyć spójne cele,
 • Chcesz podejmować trafne decyzje,
 • minimalizować chaos i bieżączkę i koncentrować się na działaniach przynoszących oczekiwane rezultaty,
 • Chcesz lepiej rozumieć potrzeby innych i pogłębiać relacje,
 • Dążysz do konstruktywnych rozmów o trudnościach i błędach,
 • Chcesz budować w rodzinie atmosferę opartą na zaufaniu,
 • Dążysz do wzajemnego zrozumienia i docenienia potencjału, który razem posiadacie.

Coaching Grupowy Action Learning pomoże Wam rozwijać potencjał, który macie. Pogłębicie relacje w pracy o w domu. Jest pomocą dla rodziców, którzy chcą wspierać młodych dorosłych. Uczy, jak inspirować, zachęcać i znajdywać właściwy kierunek.

Jaki jest przebieg warsztatów?

 • Action Learning jest usystematyzowanym procesem Uczenia się Przez Działanie i składa się z 4 etapów:
  1. DZIAŁANIE (w codziennym życiu) jako case study,
  2. WYCIĄGANIE WNIOSKÓW Z DZIAŁANIA (podczas warsztatów)
  3. WDRAŻENIE WNIOSKÓW w kolejne działania (w codziennym życiu)
  4. DZIELENIE SIĘ REZULTATAMI z grupą (podczas warsztatów)
 • Action Learning to coaching grupowy:
  Każdy uczestnik coachowany jest przez godzinę przez resztę grupy. Przez pozostały czas wraz z grupą coachuje jej kolejnych uczestników. Każdy pracuje nad własnym celem, który chce osiągnąć w realnym życiu.
 • Podczas warsztatów nie usłyszysz teorii, ani dobrych rad. Uczestnicy stawiają pytania o doprecyzowanie celu, nad którym pracujesz. Pod koniec każdej sesji dają wspierającą informację zwrotną. I dzielą się tym, czego sami się nauczyli.
 • Action Learning korzysta z narzędzi coachingowych:
  Usystematyzowany model sesji
  Pytania otwierające
  Doprecyzowywanie
  Uważne słuchanie
  Konstruktywny Feedback, bez udzielania porad
  Praca ciszą
 • Proces składa się z 6 spotkań rozłożonych równomiernie w czasie
 • Uczestnicy prowadzą dziennik wdrażania zmiany (opcjonalnie)
 • Grupy składają się maksymalnie 3-4 osób (kameralność)

Nad jakimi celami pracujesz na warsztatach?

 • Cel powinien angażować i być możliwy do zrealizowania, czyli ZALEŻNY od uczestnika.
 • Na proces Action Learning składają się 2 rodzaje celów:
  CEL GŁÓWNY to cel na cały proces (na wszystkie spotkania). Ustalany jest przed procesem.
  CELE SZCZEGÓŁOWE  to cele na poszczególne spotkania. Ustalane są KAŻDORAZOWO na pojedyncze spotkanie, bo zależą od stopnia realizacji zadania przez uczestnika. Właśnie dlatego zawsze go angażują.
 • Cel główny posiada strukturę i składa się z 3 zamierzonych etapów: Rezultatu, Działania, Nauki.

 

Jak może wyglądać cel uczestnika?

 • UZYSKAM REZULTAT:
  Do końca roku zbuduję bliższą relację z moją 18 letnią córką.
 • W TYM CELU PODEJMĘ DZIAŁANIA:
  W tym celu 2 razy w miesiącu będę organizowała „babskie wyjścia” i dedykowany czas tylko z córką.
 • PRZEZ CO NAUCZĘ SIĘ:
  Nauczę się przez to 1. Wsłuchiwania się w jej potrzeby, 2. Nie krytykowania jej, 3. Szanowania jej zdania 4. Dbałości o relację.

 

Czy Action Learning jest dla Ciebie?

Coaching grupowy Action Learning dedykowany jest osobom, które:

 • Chcą zastanowić się, co je wyróżnia,
 • Chcą zrozumieć motywacje własne i innych,
 • Są gotowe dzielić się przemyśleniami, doświadczeniami oraz trudnościami,
 • Chcą inspirować i motywować innych przez docenianie oraz wyrażanie wdzięczności.

 

Jakie możesz mieć obiekcje?

“Kolejny rady” możesz pomyśleć. „Nie mam czasu na teorię i truizmy. Interesują mnie działania, konkrety i wyniki…”
Z pomocą Action Learning znajdziecie drogę do celu w oparciu o WŁASNE doświadczenia i fakty z WŁASNEGO życia.

Pytania od grupy rodziców otwierają i pomagają otwierają doprecyzować problem i rozwiązanie. Dostrzegacie nowe perspektywy, dodatkowe punkty widzenia i pomysły, by realizować cel w zgodzie ze sobą. Dlatego wykorzystaj coaching grupowy jako praktyczne narzędzie do skutecznego rozwoju osobistego i zawodowego.

 

Jakie mam doświadczenie?

Pasjonują mnie rozmowy z mądrymi i wglądowymi ludźmi. Dzięki dogłębnym rozmowom z mężem i naszymi trzema fantastycznymi nastolatkami w domu zbudowaliśmy w naszej pięcioosobowej rodzinie relacje oparte na zaufaniu i wzajemnej przyjaźni.

Zawodowo specjalizuję się w komunikacji w zarządzaniu. Rozmawiałam o doświadczeniach, problemach i ich uwarunkowaniach z przedsiębiorcami, menadżerami oraz członkami zespołów zarówno z sektora MMSP jak i korporacji. Łącznie to grubo ponad  2000 godzin rozmów i konsultacji, kilkadziesiąt firm lub startupów (100+) oraz kilkadziesiąt branż (70+). Prowadzałam warsztaty coachingu zespołowego Action Learning zarówno dla liderów jak i rodziców nastoletnich dzieci. A jako mama 20, 18 i 15 latka przegadałam mnóstwo czasu z ich młodymi przyjaciółmi.

Wnioski z tych rozmów potwierdzają z całą pewnością jedno: choć większość z nas postrzega swoją sytuację jako unikalną i specyficzną, wszyscy mierzymy się z podobnymi wyzwaniami i problemami. To właśnie zrozumienie tego pozwala mi pomagać ludziom w osiągnięciu sukcesu i realizacji swojego potencjału.”

 

Co zyskasz dzięki Action Learning?

 • Angażujecie swój czas i pieniądze zgodnie z Waszymi wartościami, unikajcie chaosu,
 • Lepiej zarządzacie sobą w czasie,
 • Doceniacie swoje sukcesy,
 • Podnosicie spójność i skuteczność własnej komunikacji,
 • Wzmacniacie pewność siebie i autorytet,
 • Budujecie relacje z ludźmi, z którymi łatwiej Wam się dogadać,
 • Doceniacie unikalność każdego z Was, czerpiecie z synergii w rodzinie,
 • Zwiększacie motywację, zaangażowanie i poczucie przynależności do rodziny,
 • Rozumiecie styl działania każdego z Was,
 • Z odwagą rozmawiacie o swoich trudnościach i błędach, budujecie zaufanie i poczucie bezpieczeństwa,
 • Oszczędzacie czas, pieniądze i energię unikając szemrania i niedomówień,
 • Koncentrujecie się na sprawach istotnych dla rozwoju, rezygnujecie ze spraw błahych.

Podana cena dotyczy warsztatów dla 1 osoby.
1 spotkanie zawiera w pakiecie 3-4 godzin warsztatów, w zależności od ilości osób.
Obowiązuje płatność z góry za cały pakiet wynoszący 3-4 godziny.
By dopytać o szczegóły, napisz: joanna@hometotalk.com