newsletter

CO JEST WASZYM TALENTEM?

Udostępniam Ci nieodpłatny rozdział e-booka „Odkrywaj potencjał i lidera zespołu”.
Obok wymiany doświadczeń otrzymasz w nim dwa zestawy tematów i pytań
do rozmowy z samym sobą i zespołem.


Pytania do rozmów z zespołem pomogą Ci:

  • Skonkretyzować Twój konkretny walor, dar, talent, a przez to łatwiej identyfikować konkretne talenty poszczególnych ludzi w Twoim zespole
  • Zbudować kulturę rozmawiania o błędach
  • Rozeznawać, jakich kompetencji twardych i miękkich Wam brakuje, jakie osoby rekrutować i jakimi umiejętnościami i cechami dopełnić zespół
  • Rozeznawać, jakie kompetencje poszczególnych osób wzmacniać i w jakie inwestować
  • Lepiej zarządzać ryzykiem w projektach
  • Trafniej delegować zadania
  • Zbudować zaufanie i poczucie bezpieczeństwa w zespole
  • Wdrażać kulturę doceniania, uczyć się wdzięczności i radości ze wspólnoty działania
  • Wzmacniać motywację do pracy z ludźmi, których lubicie