Newsletter

ODBIERZ PREZNET

Z pomocą PYTAŃ docierasz do motywacji i potrzeb osoby, z którą rozmawiasz. Ułatwiają głębsze rozmowy, budowanie silniejszych relacji i zaangażowania.

Pobierz listę pytań otwierających rozmowę, a w tym:

  • Pytania DOPRECYZOWUJĄCE,
  • Pytania o CEL,
  • Pytania o POMOC,
  • Pytania o UCZUCIA.

I wracaj do nas po więcej!