Newsletter

Poprzez pytania możesz dotrzeć do bardzo głęboko ukrytych obszarów, motywacji i wartości drugiej osoby. Pytania wzywają nas do stawania w prawdzie przed sobą samym, co pozwala na zbudowanie pogłębionych relacji, zaangażowania i ulepszania swoich działań.

Pobierz listę pytań otwierających rozmowę, a w tym:

  • pytania doprecyzowujące
  • pytania o cel
  • pytania o pomoc
  • pytania o uczucia

I wracaj do nas po więcej!