Nasza oferta: warsztaty Action Learning

Kiedy warto skorzystać z warsztatów?

Jeśli:

 • nie chcesz tracić pieniędzy, czasu i energii na domysły i szemrania w zespole
 • doceniasz wartość analizowania problemów w grupie, która mierzy się z podobnymi wyzwaniami
 • lubisz czerpać z synergii zespołu
 • wiesz, czym jest samotność lidera
 • wszystko działa jak w zegarku, ale rozumiesz, że doskonalenie swoich kompetencji jest nigdy niekończącym się procesem i pragniesz się rozwijać w grupie ludzi o podobnych wyzwaniach

zapraszam Cię na warsztaty coachingu grupowego Uczenia się Przez Działanie / Action Learning

Z jakimi obiekcjami się spotykamy?

“Co nowego mogę dowiedzieć się od takiej grupy?” – pomyślisz być może. „Nie mam czasu na takie spotkania. Znam swoje możliwości. Interesuje mnie działanie, dane i wyniki, a nie analizy i rozmowy, które do niczego nie prowadzą… Warsztaty na sali są stratą czasu…”

Profesor Reginald Revans również zauważył, że uczestnicy szkoleń żywo wymieniają się doświadczeniem nie tyle podczas samego szkolenia, co bardziej podczas… przerw. By zmaksymalizować skuteczność swoich szkoleń, przeformułował ich proces tak, by przenieść zaangażowanie uczestników w wymianę doświadczeń z przerw na czas samego warsztatu. 

Profesor Revans opracował usystematyzowany proces nauki UCZENIA SIĘ PRZEZ DZIAŁANIE, czyli ACTION LEARNING (AL). 

Jaki jest przebieg warsztatów Action Learning?

 • Action Learning jest usystematyzowanym procesem i składa się z 4 etapów:
 1. DZIAŁANIE (w codziennym życiu) jako case study
 2. WYCIĄGANIE WNIOSKÓW Z DZIAŁANIA (podczas warsztatów)
 3. WDRAŻENIE WNIOSKÓW w kolejne działania (w codziennym życiu)
 4. DZIELENIE SIĘ REZULTATAMI z grupą (podczas warsztatów)
 • Proces składa się z 6 spotkań rozłożonych równomiernie w czasie
 • Action Learning to COACHING GRUPOWY:
  Każdy uczestnik coachowany jest przez godzinę przez resztę grupy pracując nad swoim celem. Pozostały czas warsztatów wraz z grupą coachuje jej kolejnych uczestników, którzy również pracują nad własnymi, realnymi celami.
 • Action Learning korzysta z narzędzi coachingowych:
 1. usystematyzowany model sesji
 2. pytania otwierające
 3. doprecyzowywanie
 4. uważne słuchanie
 5. konstruktywny Feedback, bez udzielania porad
 6. praca ciszą
 • Uczestnicy prowadzą dziennik wdrażania zmiany (opcjonalnie)

 

Kim jestem?

Pracując w konsultingu rozmawiałam z przedsiębiorcami oraz członkami zespołów z ponad 100 firm (w tym startupów), z ponad 70 branż głównie z sektora MMŚP, jak również z menedżerami z korporacji. Łącznie to kilka tysięcy godzin konsultacji. Prowadziłam warsztaty Action Learning zarówno dla liderów jak i rodziców nastoletnich dzieci. Wnioski z tych rozmów potwierdzają z całą pewnością jedno: wprawdzie większość z nas postrzega swoją sytuację jako specyficzną, wszyscy mierzymy się z podobnymi problemami.

Dlatego zapraszam Cię do rozmowy zorientowanej na Twój indywidualny cel oraz do wymiany perspektyw i doświadczenia z innymi przedsiębiorcami lub rodzicami nastolatków.

Czy ten program jest dla Ciebie?

Warsztaty Action Learning wymagają otwartości na zmianę. Program dedykowany jest Liderom / Rodzicom, którzy:

 • są gotowi na dzielenie się swoimi celami, jak również trudnościami w grupie liderów / rodziców
 • mają otwartość umysłu, wglądowość, otwartość na wymianę doświadczeń, dzielenie się również własnymi trudnościami
 • chcą zrozumieć drugiego człowieka

Ponadto w naszych warsztatach biorą udział:

 • grupy składające się maksymalnie 3-4 osób (kameralność)
 • menadżerowie różnych zespołów z jednej firmy bądź z różnych firm (UWAGA: nie mogą sobie podlegać, by zapewnić warunki do rozmowy nad trudnościami)

Jakie są kluczowe korzyści z warsztatów Uczenia się Przez Działanie / Action Learning

 • doskonalisz docieranie do sedna spraw i problemów, intencji i motywacji innych
 • doskonalisz otwartą rozmowę błędach i problemach, a także, jak wspierać innych w ich rozwiązywaniu,
 • doskonalisz prowadzenie trudnych rozmów w atmosferze szacunku, dawanie konstruktywnego Feedbacku,
 • doskonalisz uważne słuchanie i doprecyzowywanie dzięki dobrze postawionym pytaniom
 • zyskujesz dodatkową perspektywę, poznajesz różne punkty widzenia, trenujesz myślenie out of box
 • zwiększasz swoją sprawczość i asertywność
 • wymieniasz dobre praktyki, inspirujesz się rozwiązaniami, czerpiesz z siły i synergii zespołu
 • zyskujesz wsparcie uczestników, nie jesteś sam ze swoimi wyzwaniami i trudnościami

Nad jakimi celami i pytaniami i celami pracujemy na warsztatach?

Action Learning to coaching grupowy, więc podczas warsztatów nie usłyszysz teorii, ani dobrych rad, a trafnie postawione przez pozostałych uczestników pytania do Twojego faktycznego celu,  nad którym decydujesz się pracować. 

Cel powinien być ważny dla samego uczestnika  i możliwy do zrealizowania, czyli ZALEŻNY OD NIEGO SAMEGO. Wyraźnym „skutkiem ubocznym” warsztatów jest wzmocnienie własnej sprawczości i poczucia wpływu u uczestników.

Na cały proces składają się 2 rodzaje celów:

 1. Cel główny to cel na cały proces składający się z kilku spotkań.
  Ustalany jest przed procesem.
 2. Cele szczegółowe  to cele na poszczególne spotkania. Ustalane są KAŻDORAZOWO przed spotkaniem, bo zależą od stopnia realizacji zadania przez uczestnika. Właśnie dlatego zawsze go angażują.

Cel główny posiada strukturę i składa się z 3 zamierzonych etapów:
1. rezultatu, 2. działania, 3. nauki

Przykład:

 • UZYSKAM REZULTAT:
  Np. Do końca roku opracuję kurs on line z ZARZĄDZANIA KOMUNIKACJĄ dla liderów z zakresu Przeprowadzania spotkań z zespołem.
 • W TYM CELU PODEJMĘ DZIAŁANIA:
  Np. W tym celu opracuję i wdrożę plan kursu, promocji i sprzedaży oraz zadbam o zaplecze technologiczne kursu.
 • PRZEZ CO NAUCZĘ SIĘ:
  Np. Nauczę się przez to 1. Rozpoznawania, co w zakresie doskonalenia komunikacji jest najbardziej potrzebne liderom 2. opracowywania kursów on-line, 3. sprzedaży w biznesie on-line

PROGRAM WDROŻONO W:

Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwecji, Norwegii, Danii, Niemczech, Austrii, Belgii, Czechach, Włoszech, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Indiach, Japonii, Singapurze, Hongkongu, Republice Południowej Afryki, Kenii, Tanzanii, Suazi i Argentynie.