Nasza misja, wizja i wartości

NASZA MISJA

Wierzymy, że dobra komunikacja daje dobry zespół. A dobry zespół daje dobre działanie!

NASZA WIZJA

Chcemy zadomowić rozmowę w biznesie i w domu.

NASZE WARTOŚCI

 • Zaufanie:
  Przekonanie, że słowa, informacje itp. osoby z zespołu są prawdziwe, a intencje i działania okażą się zgodne z naszym życzeniem. Wiara, że osobie z zespołu można powierzyć swoje dobro.
 • Lojalność:
  Uczciwość i rzetelność w stosunkach z osobami z zespołu, zachowaniu się wobec osób z zespołu tak samo w ich obecności, jak i podczas ich nieobecności.
 • Szacunek:
  Poważanie i poszanowanie osób z zespołu i ich godności.
 • Wspieranie: 
  Podtrzymywanie i udzielanie pomocy osobom z zespołu.
 • Współpraca:
  Współdziałanie i umiejętność pracy w zespole na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów.

Poszperałam trochę w internecie z ciekawości, jak inni rozumieją Lojalność, Szacunek, Wspieranie, Przyjaźń i Współpracę. Przytoczyłam powyżej definicje spójne z moim rozumieniem tych wartości. Wymienione przeze mnie wartości są dla mnie warunkiem (sine qua non) dobrej komunikacji, budowania relacji i współpracy w zespole. W pracy i w domu.

JESZCZE PARĘ ZDAŃ POGŁEBIAJACYCH TEMAT…

Jak większość ludzi doświadczamy rozmów dobrych i złych.
Dobre dają nam siłę, nadzieję, radość, spokój i jedność w różnorodności.
Motywują do pracy nad sobą, dobrych działań i dobrego życia. Takie rozmowy są naszym celem i takimi staramy się otaczać.

Mamy za sobą również rozmowy, które niszczą i ranią. Słowa naruszające godność osoby, pełne cynizmu i szyderstwa. Takich rozmów konsekwentnie staramy się unikać. Nie łudzimy się, że ze wszystkimi znajdziemy wspólny język.

W HomeToTalk dążymy do rozmów z zespołem skoncentrowanych na szukaniu i wspieraniu dobra w ludziach oraz w ich działaniach. W życiu jest bardzo dużo dobra, dobrych ludzi i dobrych inicjatyw. Rozmowa jest dla nas narzędziem, by wspólnie to dobro odkrywać.
HomeToTalk jest więc miejscem wymiany doświadczeń i inspiracji dla Liderów, jak wspierać zespół, by się lubił i dobrze działał.

Życzę Ci wielu dobrych rozmów, ludzi i działań!