Misja, wizja, wartości i standardy

MOJA MISJA

Motywuj doceniając Wasz potencjał! Wierzę, że dostrzeganie i docenianie potencjału w nas i wokół nas buduje zaangażowany zespół oraz motywuje do dobrych działań i rezultatów. 

MOJA WIZJA

Koncentrujemy się na potencjale, którym dysponujemy. Doceniamy go i wykorzystujemy dla większego dobra.
W pracy i w domu.

WARTOŚCI I STANDARDY ZACHOWAŃ, do których dążę

 • Docenianie:
  Wzajemne dostrzeganie swojej wartości oraz wartości swoich czynów i słów.
 • Wdzięczność:
  Docenienie i radość z małych, zwykłych spraw.
 • Zaufanie:
  Wiara, że zespołowi można powierzyć siebie i swoje dobro, a jego słowa i informacje są prawdziwe i służą naszemu dobru.
 • Wspieranie:
  Podtrzymywanie i udzielanie pomocy w zespole.
 • Konsekwencja:
  Rozumienie odpowiedzialności i następstw swoich wyborów i działań. Wierność podjętym decyzjom i działanie zgodnie z nimi.

Wartości te są warunkiem (sine qua non) dobrej komunikacji, budowania dobrych relacji i dobrej współpracy w zespole. W pracy i w domu.

Wszyscy doświadczamy rozmów dobrych i złych.
Dobre dają nam siłę, nadzieję, radość, spokój i jedność w różnorodności. Motywują do pracy nad sobą, dobrych działań i dobrego życia. Takie rozmowy są moim celem i takimi staram się otaczać.

Znamy również rozmowy, które niszczą i ranią. Słowa naruszające godność osoby, pełne cynizmu i szyderstwa. Takich rozmów konsekwentnie staram się unikać. 

Dążmy do rozmów skoncentrowanych na szukaniu i wspieraniu dobra. Otacza nas dużo dobra, dużo dobrych ludzi i dobrych inicjatyw. Rozmowa jest dla nas narzędziem, by wspólnie to dobro odkrywać.

DOCENIAJ WASZ POTENCJAŁ, BY MOTYWOWAĆ SIEBIE I INNYCH

Skorzystaj z inspiracji i pytań do rozmów o potencjale.
Buduj zaangażowany zespół w pracy i w domu.