Misja, wizja, wartości i standardy

Moja MISJA zawiera się w słowach Doceniaj Wasz Potencjał! Wierzę, że dostrzeganie i docenianie potencjału w nas i wokół nas buduje naszą wewnętrzną siłę i zaangażowanie motywując nas do dobrych działań i efektów.

Moją WIZJĄ jest, by ludzie koncentrowali się na potencjale, którym dysponują. Doceniali go i wykorzystywali dla większego dobra. By rozmawiali otwarcie o błędach, by wyciągnąć z nich wnioski na przyszłość. By czuli się akceptowani i bezpieczni w relacjach, które budują.

WARTOŚCI I STANDARDY ZACHOWAŃ, które są moim kompasem to:
1. Docenianie: Wzajemne dostrzeganie swojej wartości.
2. Wdzięczność: Docenienie i radość z małych, zwykłych spraw.
3. Zaufanie: Wiara, że drugiej osobie możemy ufać, że jej słowa są prawdziwe i służą naszemu dobru.
4. Wspieranie:
Służenie sobie pomocą.
5. Konsekwencja: Odpowiedzialność za swoje wybory, działania i słowa i wierność podjętym decyzjom.

Wartości te są warunkiem dobrej komunikacji, budowania dobrych relacji i dobrej współpracy. W pracy i w domu.

DOCENIAJ WASZ POTENCJAŁ

Wykorzystaj inspiracje i pytania do rozmów o Waszym potencjale.
Buduj Waszą wewnętrzną siłę i wiarę w siebie.