Jakie myśli i słowa stały się Twoim nawykiem?

Czy zgodzisz się, że nawyki potrafią przejąć kontrolę nad komunikacją i sposobem myślenia każdego z nas? Oraz że wpływają na nasze relacje w zespole, działania i wyniki?

Adam przygłaskuje każdy problem, Ewa najdrobniejszą błahostkę rozdmucha do rangi problemu globalnego. Adam ucisza próbę podjęcia wszelkich trudnych rozmów, Ewa rozjątrza tematy, o których można porozmawiać ze spokojem. Adam bagatelizuje problem i nie dostrzega ryzyka, Ewa adoruje problem i pozwala, by zainfekował jej myśli i emocje. 

Jakie słowa, treści i sposób myślenia stały się naszym nawykiem? I jak nawyki w sposobie myślenia i komunikacji determinują nasze relacje, działania i ich sukcesy?

O naszych efektach decydują nasze nawyki stwierdza  Charles Duhigg w książce Siła nawyku. Nie deklaracje, pobożne życzenia, postanowienia świąteczne, czy noworoczne, a nawyki. 

Nawyki powstają w wyniku trwałego wykonywania określonych działań. Działając nawykowo oszczędzamy energię, wykonujemy określone czynności niejako automatycznie. Nie męczymy naszego świadomego umysłu, przez co możemy przeznaczać energię na inne sprawy. Trudno jest wyeliminować nawyki. Możemy co najwyżej NADPISAĆ JE INNYMI NAWYKAMI. Co znowu wymaga czasu i wytrwałości. 

Jeśli spojrzymy na siebie samych i swoje codzienne wybory i działania jak na system składający się z codziennych nawyków, wybierając i wzmacniając odpowiednie z nich możemy dokonać dużych zmian. Z czego wynika prosta zależność. Jeśli chcemy poprawy jakości życia i efektywności własnych działań powinniśmy skoncentrować się na własnych nawykach. Na nie mamy NAJWIĘKSZY WPŁYW.

Podobnie mamy wpływ na własne myśli i słowa. Na to jakimi treściami je karmimy oraz jakimi treściami karmimy innych. Możemy nimi zarządzać lub pozwolić, by one zarządzały nami. Dokonujemy wyboru. Kształtujemy kolejne nawyki w obszarze komunikacji. Pewne z nich nam służą, inne utrudniają realizację zamierzonych celów, mogą rujnować nasze życie i relacje.

Ważne przy tym, by rozumieć, że nasze myśli nie stanowią nas samych. Nie decydują o naszej tożsamości, choć kształtują ją wedle tego, jaką nadamy im rangę i wpływ na nasze działania. Wielu z nas często podziela zmagania Pawła, który w liście do Rzymian pisał: Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę…

Nawyki mają swoje silne i słabe strony. Mogą być dla nas szansą lub zagrożeniem.  

Kilka pomocniczych pytań:

 • Jakie myśli i słowa stały się dla mnie nawykiem?
 • Jaka nawyki dominują w mojej komunikacji?
 • Jakie są ich mocne strony?
 • Jakie są ich słabe strony?
 • Jakie niosą ze sobą szanse dla mojego życia, relacji i działań w obszarze prywatnym i zawodowym?
 • Jakie stanowią zagrożenia dla mojego życia, relacji i działań w obszarze prywatnym i zawodowym

Spójrzmy z lotu ptaka na nasze myśli i komunikację. Rozważmy, co robić inaczej niż dotychczas, by zwiększyć swoją skuteczność w budowaniu relacji i zespołu.

 • Mniej mówić, bardziej słuchać?
 • A może właśnie zacząć mówić o sobie, bo dotychczas chowałam się za ogólnikami i ważni dla mnie ludzie nie mieli możliwości przedostać się przez mur milczenia?
 • Powiedzieć wewnętrznemu krytykowi, który zadręcza nasze myśli: Odejdź. Nie pomagasz. Nie ma tu miejsca dla Ciebie?
 • A może dopuścić do siebie samokrytykę, bo dotychczas burzyło moje relacje to, że w konfliktach zazwyczaj nie mam sobie nic do zarzucenia?
 • Nie dawać rad nastoletnim dzieciom, nie ingerować w ich wybory?
 • A może wziąć na siebie ryzyko odrzucenia i podzielić się z dorosłymi dziećmi swoją perspektywą?
 • Pytać kolegów w zespole, czy potrzebują pomocy? Dzielić się z nimi wiedzą i doświadczeniem?
 • A może samemu zacząć częściej prosić o pomoc?

Nie ma recepty wspólnej dla każdego z nas, bo komunikację każdego z nas charakteryzują inne  nawyki. Sami wyciągamy wnioski i wybieramy, które nawyki w naszej komunikacji chcemy wzmacniać, które nadpisać innymi lepszymi dla nas i naszego otoczenia nawykami.

Z każdym wyborem utrwalamy nawyki, które nam służą, bądź rujnują nasze życie, relacje i działania. A brak wyboru to również wybór.
 

#dobrepytanie
Jakie nawyki charakteryzują mój sposób myślenia i moją komunikację?
Które z nich służą mojemu życiu i moim relacjom prywatnym i zawodowym?
Które z nich utrudniają mi życie i budowanie relacji prywatnych i zawodowych?

DOCENIAJ WASZ POTENCJAŁ

Wykorzystaj inspiracje i pytania do rozmów o Waszym potencjale.
Buduj Waszą wewnętrzną siłę i wiarę w siebie.