Jak korzystać z potencjału, który mamy?

Wyobraźmy sobie mecz drużyny piłkarskiej, w której “tylko czterech z jedenastu zawodników wiedziałoby, która bramka należy do nich. Tylko dwóch by to obchodziło. Tylko dwóch wiedziałoby, na jakiej gra pozycji i dokładnie zdawałoby sobie sprawę, co ma robić. A wszyscy, z wyjątkiem dwóch zawodników, rywalizowaliby w jakiś sposób z członkami własnego zespołu, a nie z drużyną przeciwnika”.

Za pomocą tej metafory Stephen Covey w książce “Ósmy nawyk” obrazuje wyniki ankiety, jaką przeprowadzono wśród 23.000 pracowników z wielu firm i branż. Chip Heath & Dan Heath w książce „Przyczepne Historie” przywołują wyniki tej ankiety:

 • Tylko 37%pracowników stwierdziło, że dobrze rozumie, co ich organizacja stara się osiągnąć i dlaczego,
 • Tylko 1 osoba na pięć z entuzjazmem odnosiła się do celów swojego zespołu i organizacji,
 • Tylko 1 na 5 pracowników twierdził, że widzi wyraźny związek między zadaniami, które wykonuje, a celami swojego zespołu i organizacji,
 • Tylko 15% miało poczucie, że organizacja w pełni umożliwia im realizację najważniejszych celów.

Potencjał to możliwości, które możemy uruchomić dopiero, gdy wiemy do czego dążymy, napisał celnie jeden z menadżerów w kampanii ask, którą przeprowadziłam wśród ponad trzystu Liderów (CEO, dyrektorów, menadżerów, udziałowców, przedsiębiorców). 

Zapytałam w niej o to, co stanowi dla nich największą trudność w nazwaniu i wykorzystywaniu potencjału własnego oraz potencjału w zespole. Pytanie kilkakrotnie modyfikowałam, nie było łatwe.

Dostałam zaskakująco dużo odpowiedzi. Niektóre mocno pogłębione, inne krótkie, choć również rzeczowe. Każda z nich była dla mnie cenna i wnosiła wartość dodaną. Za każdą z nich jestem bardzo wdzięczna. 

Wśród najczęściej wymienianych czynników, które UTRUDNIAJĄ nazywanie i wykorzystywanie potencjału (własnego i zespołu) Liderzy wymienili:

 • Brak czasu na rozmowy,
 • Brak jasno określonych celów,
 • Trudności w komunikacji,
 • Brak faktycznego poznania mocnych stron zespołu,
 • Brak motywacji zewnętrznej i wewnętrznej,

Większość Liderów ocenia, iż nazywanie i wykorzystywanie potencjału w zespole nie sprawia im większych trudności. Ze strony osób podlegających w strukturze zarządzania pojawiają się zaś głosy, iż ich potencjał nie jest wykorzystywany w pełni.

Na podstawie wypowiedzi Liderów stworzyłam czeklistę dobrych praktyk, które pomagają nam odkrywać i wykorzystywać potencjał w zespole. Potraktuj ją, jak szwedzki stół. Znajdź podpowiedzi, co jeszcze możesz ulepszyć, by w pełni korzystać z posiadanego potencjału. :

 • Jasno określaj 1. wizję, 2. misję 3. cele 4. strategię oraz 5. wartości. Dobieraj do nich odpowiedni zespół,
 • Zdefiniuj środowisko, które pozwoli ci wykorzystywać potencjał, na które możesz wywierać wpływ,
 • Określ, co masz na myśli mówiąc “potencjał”. Nazywaj go punktowo per osoba, by adekwatnie wykorzystywać go w pracy,
 • Określ wspólne mianowniki i rozbieżności w rozumieniu wzajemnego potencjału,
 • Określ, co sprawia komuś satysfakcję i powoduje, że daje z siebie więcej, a co wymaga wychodzenia ze strefy komfortu,
 • Szukaj uzupełnień, jeśli jakichś umiejętności, czy talentów brakuje, 
 • Przeanalizuj background pracowników, łącznie ze studiami oraz hobby, kierunki rozwoju, jak również możliwości zapewnienia wystarczająco ambitnych zleceń i projektów, 
 • Rozpisuj ścieżkę kariery, jasno wskazującą na rozwój konkretnych kompetencji zawodowych na danym stanowisku,
 • Buduj kulturę organizacyjną,
 • Przejmuj odpowiedzialność i rolę inspiratora,
 • Dbaj o atmosferę sprzyjającą motywacji,
 • Buduj otwartość na zmiany, szczerość, zaufanie i wiarę w siebie, 
 • Mobilizuj siebie i zespół do ciągłej pracy nad sobą, korzystajcie z narzędzi poszerzających wiedzę, samoświadomość i wgląd, z terapii oraz warsztatów,
 • Uwzględnij w grafiku dużo czasu na rozmowy, których celem jest rzeczywiste, dobre poznawanie ludzi, ich potrzeb i głębokich motywacji, zrozumienie się oraz wspólne wypracowywanie rozwiązań,
 • Często rozmawiaj one to one,
 • Dopasowywuj wyzwania do aktualnej sytuacji domowej i zawodowej osób, 
 • Uwzględniaj w komunikacji osoby wycofane oraz silnych indywidualistów, 
 • Zarządzaj konfliktami i różnicami opinii, 
 • Dopytuj i analizuj, co przeszkadza we wspólnym realizowaniu strategii,
 • Przełamuj stereotypy, złe nawyki i przyzwyczajenia,
 • Buduj samodyscyplinę, minimalizuj prokrastynację,
 • Twórz prosty i przejrzysty system przepływu informacji, zadań i dokumentacji,
 • Rozróżniaj sprawy / problemy istotne od błahych,
 • Podchodź z pokorą do własnych przekonań, nie uzależniaj swojej opinii i działań od zbyt wąskiego grona osób, angażuj w podejmowanie decyzji i działania różnych ludzi.

W e-booku MOTYWUJ DOCENIAJĄC WASZ POTENCJAŁ otrzymasz inspiracje i zestawy pytań do rozmów z samym sobą i z zespołem o możliwościach i preferencjach, które składają się na nasz potencjał. By motywować i angażować do dobrych działań w pracy i w domu doceniając potencjał, który macie.

#dobrepytanie
Skąd wiesz, że ludzie, z którymi tworzysz zespoły, czują, że ich potencjał jest doceniany i wykorzystywany?

DOCENIAJ WASZ POTENCJAŁ

Wykorzystaj inspiracje i pytania do rozmów o Waszym potencjale.
Buduj Waszą wewnętrzną siłę i wiarę w siebie.