Doradztwo


Kiedy warto skorzystać z doradztwa?

Jeśli:

 • Doświadczacie braku przepływu informacji i braku transparentności, braku zaufania oraz napięć w Waszej dotychczasowej komunikacji wewnętrznej
 • Nie macie wiary w nowe rozwiązania, blokuje Was koncentracja na problemach błahych, kosztem problemów istotnych
 • Blokuje Was paraliż decyzyjny i obawa, że każda decyzja może być złą decyzją
 • Macie poczucie niedocenienia i braku wdzięczności, demotywuje Was wytracanie energii potrzebnej na rozwój
 • Tracicie energię i czas na niespójne ze strategią Waszej firmy działania ad hoc, które nie przynoszą oczekiwanych rezultatów
 • Doskwiera Wam bieżączka, gaszenie pożarów, presja deadline’ów
 • Skarżycie się na rotację, brak inicjatywy i chęci rozwoju lub markowanie pracy w zespole
 • A może wszystko działa jak w zegarku, ale doświadczacie samotności lidera i inwestujecie w rozmowę, by zyskać lustro dla swoich działań

zapraszam Cię do konsultacji. Dzięki dobrze postawionym pytaniom docieramy do prawdziwych przyczyn trudności. Rozpoznanie ich pozwala nam znaleźć adekwatne rozwiązania dla problemów, z którymi się mierzysz.  

Jaki jest przebieg doradztwa?

 • stawiam pytania doprecyzowujące o cel
 • razem identyfikujemy obszary, które wymagają poprawy 
 • wspólnie określamy zasoby potrzebne do zrealizowania celu oraz sposoby ich pozyskania
 • w procesie doradztwa znajdujemy najlepszą dla Ciebie strategię działania i sposób realizacji celu
 • analizujemy ryzyko i jak nim zarządzić
 • ustalamy sposób pomiaru rezultatów

Podczas konsultacji dbamy O SPÓJNOŚĆ  Z Twoimi WARTOŚCIAMI. Dostosowujemy tempo procesu do Twojej gotowości i realnych możliwości do wdrażania zmian. 

Moje podejście do konsultingu

To, do czego dojrzałam i co pokochałam w konsultingu, to doświadczenie, że w tym procesie ja, moje racje, czy przekonania pozostają w cieniu.  Kluczową osobą jesteś Ty. Dlatego nie usłyszysz ode mnie dobrych rad. Z doświadczenia wiem, że rozwiązanie oczywiste dla innych nie musi być dobre dla Ciebie. Masz swoją historię, swoje uwarunkowania, niektóre z działań są w Twoim zasięgu od zaraz, do niektórych potrzebujesz czasu i musisz dojrzeć, by pozostać w zgodzie ze sobą.  Nikt nie lubi mądrzenia się osób trzecich, a osoby trzecie nie znają granic Twojej strefy komfortu.  

Moją rolą jest wsłuchanie się w Twój kontekst i przez pytania doprecyzowujące pomóc Ci dotrzeć do skutecznego dla Ciebie samego sposobu realizacji Twoich celów w wybranym obszarze.

Czy ten program jest dla Ciebie?

Konsultacje wymagają otwartości na zmianę. Program dedykowany jest Liderom, którzy:

 • są gotowi na dzielenie się swoimi celami i pomysłami, jak również trudnościami i wątpliwościami
 • mają otwartość umysłu, wgląd w siebie i chęć zrozumienia samego siebie i innych
 • są otwarci na wymianę doświadczeń, informację zwrotną i zmianę
 • mają świadomość, że zmiana jest procesem rozłożonym w czasie, nie stawiają nierealnych oczekiwań

 

Z jakimi obiekcjami się spotykamy?

„Nie mam czasu na takie spotkania. Interesują mnie działania operacyjne, dane i wyniki. Moja branża jest specyficzna ” powtarza wiele osób. Słusznie. Sama często podkreślam, że każdy ma inny kontekst i inny zestaw doświadczeń. Setki (a właściwie tysiące) godzin rozmów  z menadżerami i przedsiębiorcami wykazały przy tym, że mimo różnej specyfiki poszczególnych firm i branż, wszyscy mierzą się z analogicznymi problemami. 

Potwierdzi to każdy, kto zawodowo rozmawia z ludźmi o ich wyzwaniach. 

Konsultacje dają lustro dla naszych przemyśleń i działań, natomiast czas na analizę i wnioski jest warunkiem KONIECZNYM w drodze do wszelkich udoskonaleń. 

Jeśli nie zainwestujemy czasu w precyzyjne przygotowanie działań ulepszających, nie wiemy, co poprawiać. I w ostatecznym rozrachunku stracimy czas, działania i pieniądze na chybione działania.

Moje doświadczenie

Rozmawiałam o doświadczeniach, problemach i ich uwarunkowaniach z przedsiębiorcami, menadżerami oraz członkami zespołów zarówno z sektora MMSP jak i korporacji. Łącznie to ponad  2000 godzin rozmów i konsultacji, kilkadziesiąt firm lub startupów (100+) oraz kilkadziesiąt branż (70+). Wnioski z tych rozmów potwierdzają z całą pewnością jedno: choć każda sytuacja jest specyficzna, wszyscy mamy podobne problemy.

Dlatego zapraszam Cię do rozmowy zorientowanej na cel oraz do wymiany perspektyw i doświadczenia, które wyniosłam z rozmów z przedsiębiorcami. Skorzystaj z konsultacji, by zyskać dodatkową perspektywę dla Twoich wyzwań.

Jakie są kluczowe korzyści z doradztwa?

 • Poprawiacie komunikację wewnętrzną w firmie, z zespołem lub ze wspólnikiem, udrażniacie przepływ informacji, 
 • Budujecie kulturę rozmawiania o trudnościach i błędach, wzmacniacie poczucie bezpieczeństwa w firmie
 • Wdrażacie kulturę otwartego mówienia o błędach i problemach, nadajecie priorytety problemom, najpierw rozwiązujecie problemy istotne
 • Analizujecie wyzwania i trudności w atmosferze szacunku, konstruktywnego feedbacku, nie zostajecie z nimi sami, zyskujecie profesjonalne wsparcie
 • Otwieracie się na szukanie nowych rozwiązań, wzmacniacie kreatywność w zespole, 
 • Nie boicie się podejmowania decyzji, Wasze decyzje opierają się na silnych założeniach / podstawach
 • Oszczędzacie pieniądze i czas dzięki przeanalizowanym i trafnym decyzjom
 • Uwalniacie się od bieżączki, gaszenia pożarów, presji deadline’ów
 • Docieracie do prawdziwych przyczyn trudności, intencji i motywacji własnych i zespołu
 • Niwelujecie napięcia, budujecie dobrą atmosferę opartą na transparentności, szczerości i zaufaniu, kierujecie energię i siły na rozwój i realizację zadań 
 • Wzmacniacie docenianie, wdzięczność i motywację
 • Niwelujecie rotację, wzmacniacie inicjatywę i chęci rozwoju oraz zaangażowanie w pracę w zespole
 • Dostrzegacie i wykorzystujecie potencjał w Was i wokół Was
 • Inspirujecie się rozwiązaniami, zyskujecie dodatkową perspektywę, poznajecie różne punkty widzenia i rozwiązania out of the box, czerpiecie z synergii pracy w zespole
 • Wzmacniacie swoją sprawczość i asertywność
 • Definiujecie właściwy cel, zasoby, strategię, ryzyko i pomiar rezultatów
 • Zyskujecie energię i czas na spójne ze strategią działania, które przynoszą oczekiwane rezultaty
 • Nie doświadczacie samotności lidera, zyskujecie lustro dla swoich działań

 

Przykładowe obszary konsultacji:

KOMUNIKACJA DOT. MISJI I WIZJI FIRMY

 • Cele firmy (główne, finansowe, marketingowe, procesów wewnętrznych, kompetencyjne)
 • Normy i zachowania w firmie
 • Wartości firmy
 • Strategia firmy
 • Wizja firmy
 • Uwarunkowania w firmie i na rynku (otoczenie, zachowania, umiejętności, wartości, tożsamość, duchowość)

KOMUNIKACJA DOT. PRODUKTU / USŁUGI

 • Odbiorca
 • Warianty produktu / usługi
 • SWOT produktu
 • Prognozy finansowe
 • Udział w przychodach ze sprzedaży
 • Zakres terytorialny działania
 • Sposób dystrybucji
 • Sposób ustalania ceny
 • Popyt
 • Możliwości i plany innowacji (produktowe, procesowe, organizacyjne, marketingowe)
 • Sezonowość i sposoby równoważenia sezonowości

KOMUNIKACJA Z KLIENTAMI FIRMY

 • Główne grupy klientów
 • Lokalizacja klienta
 • Oczekiwania klientów
 • Szacunkowy liczba klientów i ich udział w przychodach ze sprzedaży

KOMUNIKACJA Z RYNKIEM, NA KTÓRYM DZIAŁA FIRMA

 • SWOT rynku
 • Powiązania na rynku
 • Przewaga konkurencyjna(usługi dodatkowe, rabaty, promocje, warunki płatności)
 • Charakter rynku (stabilny, rosnący, malejący

KOMUNIKACJA DOT. KONKURENCJI I STRATEGII KONKUROWANIA

 • Produkty i usługi konkurencyjne, substytucyjne, komplementarne
 • Opis konkurencji silniejszej, porównywalnej, słabszej
 • SWOT konkurencji, identyfikacja dobrych praktyk
 • Strategia konkurencji
 • Strategia konkurowania

KOMUNIKACJA DOT. BARIER I OGRANICZEŃ

 • Bariery wejścia i ograniczenia na rynku (technologiczne, finansowe, prawne, kompetencyjne, kontakty)
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia
 • Plany alternatywne

KOMUNIKACJA DOT. PROMOCJI I REKLAMY

 • Cele poszczególnych działań promocyjnych i reklamowych
 • Skuteczność i koszt wybranych narzędzi
 • Używana argumentacja i emocje, call to action
 • Harmonogram promocji

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W FIRMIE / W ZESPOLE / ZE WSPÓLNIKIEM

 • SWOT komunikacji
 • Interesariusze i udziałowcy komunikacji
 • Oczekiwania w zakresie komunikacji, jej przebiegu i dokumentowania
 • Dobre praktyki, doświadczenia w zakresie komunikacji
 • Przyczyny wąskich gardeł w komunikacji
 • Sposoby poprawy komunikacji
 • Częstotliwość i przebieg spotkań

Jeśli jesteś zainteresowany konsultacjami, napisz do nas: joanna@hometotalk.com