Doradztwo

Kiedy warto skorzystać z doradztwa?

Jeśli:

 • Blokują Was napięcia, brak przepływu informacji, brak transparentności i brak zaufania, 
 • Tracicie motywację i zaangażowanie ludzi oraz wiarę w nowe rozwiązania,
 • Doskwiera Wam bieżączka, gaszenie pożarów, presja deadline’ów,
 • Tracicie energię, czas i pieniądze na niespójne działania ad hoc, które nie zbliżają Was do celów i rezultatów,
 • Blokuje Was paraliż decyzyjny i obawa, że każda decyzja może być złą decyzją
 • Macie poczucie niedocenienia i braku wdzięczności,
 • Skarżycie się na rotację, brak inicjatywy i chęci rozwoju lub markowanie pracy,
 • Tracicie czas na problemy błahe, kosztem istotnych,
 • Wszystko działa jak w zegarku, ale doświadczacie samotności lidera i inwestujecie w rozmowę, by zyskać lustro dla swoich działań

zapraszam Cię do konsultacji. Dzięki dobrze postawionym pytaniom docieramy do prawdziwych przyczyn trudności. Rozpoznanie ich pozwala znaleźć adekwatne rozwiązania.

 

Jaki jest przebieg doradztwa?

 • Stawiam pytania doprecyzowujące o cel,
 • Razem identyfikujemy obszary, które wymagają poprawy, 
 • Wspólnie określamy zasoby potrzebne do zrealizowania celu oraz sposoby ich pozyskania,
 • Znajdujemy najlepszą dla Ciebie strategię działania i sposób realizacji celu,
 • Analizujemy ryzyko i jak nim zarządzić,
 • Ustalamy sposób pomiaru rezultatów.

Dostosowujemy tempo procesu do Twojej gotowości i realnych możliwości do wdrażania zmian.

 

Tematy, które omawiamy na doradztwie

 • Komunikacja dot. misji i wizji firmy,
 • Komunikacja dot. produktu / usługi,
 • Komunikacja dot. klientów firmy,
 • Komunikacja dot. rynku, na którym działa firma,
 • Komunikacja dot. konkurencji i strategii konkurowania,
 • Komunikacja dot. barier i ograniczeń,
 • Komunikacja dot. promocji i reklamy,
 • Komunikacja wewnętrzna w firmie, w zespole, ze wspólnikiem

 

Czy ten program jest dla Ciebie?

Konsultacje wymagają otwartości na zmianę. Program dedykowany jest Liderom, którzy:

 • Są gotowi na dzielenie się swoimi celami i pomysłami, jak również trudnościami i wątpliwościami,
 • Mają otwartość umysłu, wgląd w siebie i chęć zrozumienia samego siebie i innych,
 • Są otwarci na wymianę doświadczeń, informację zwrotną i zmianę,
 • Mają świadomość, że zmiana jest procesem rozłożonym w czasie, nie stawiają nierealnych oczekiwań
 • Biorą odpowiedzialność za swoje postawy, działania i zmianę.

 

Jakie są kluczowe korzyści z doradztwa?

 • Dostrzegacie i wykorzystujecie potencjał,
 • Udrażniacie przepływ informacji, 
 • Podejmujecie decyzje i działania spójne z Waszą misją, wizją i strategią, oszczędzacie czas i pieniądze,
 • Definiujecie właściwe cele, zasoby, strategię, ryzyko i metody mierzenia rezultatów,
 • Uwalniacie się od bieżączki, gaszenia pożarów, presji deadline’ów,
 • Docieracie do prawdziwych przyczyn trudności, nadajecie priorytety problemom, najpierw rozwiązujecie istotne,
 • Budujecie kulturę rozmawiania o trudnościach i błędach w atmosferze szacunku, konstruktywnego feedbacku,
 • Niwelujecie napięcia, budujecie atmosferę opartą na transparentności, szczerości i zaufaniu, koncentrujecie energię i czas i pieniądze na rozwoju, 
 • Wzmacniacie poczucie docenienie, wdzięczność i motywację, 
 • Niwelujecie rotację, wzmacniacie inicjatywę i chęć rozwoju oraz zaangażowanie,
 • Nie jesteście sami, zyskujecie lustro dla swoich działań.

Jeśli chcesz dopytać o szczegóły, napisz: joanna@hometotalk.com