Dobra misja daje wytyczne

Gdy podczas doradztwa pytaliśmy pracowników dużej hurtowni o misję i cele ich firmy, wymieniali zazwyczaj sprzedaż i generowanie zysków. Adam z zarządu sądził, że komunikuje pracownikom misję i cele organizacji. Tymczasem ludzie w firmie nie znali innych celów niż wskaźniki do osiągniecia w danym okresie i nie byli świadomi, że uczestniczą w ich ewaluacji. Czyli nie uczestniczyli w niej w sposób efektywny.

Cyfry to twarde dane, do których możemy się odnieść. Budzą zaufanie. Natomiast źle rozumiana misja kojarzy się wielu z nas z ideami, brakiem konkretu i sloganem reklamowym, oderwanym od rzeczywistości. Nic bardziej mylnego.

W 1990 badacze z Ashridge Strategic Management Centre opublikowali misję, która integruje i nadaje spójność czterem kluczowym i komplementarnym elementom organizacji. Są to:

  1. CELE: Po co istniejemy? Jakie mamy cele długo i krótko terminowe?
  2. STRATEGIA: W jakich obszarach działamy? Jakie kierunki naszych działań są spójne z naszymi celami? Jak rozlokujemy zasoby? Jaką pozycję na rynku chcemy osiągnąć? Co nas wyróżnia?
  3. WARTOŚCI: W co wierzymy, co popieramy, czym się kierujemy?
  4. STANDARDY ZACHOWAŃ: Czyli jakie mamy standardy zachowań?

Kadra zarządzająca powinna dążyć do spójności w tych obszarach podczas podejmowania decyzji na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym. Jest to jeden z warunków sukcesu organizacji.

Dobrze sformułowana misja jest więc konkretem. Zarówno dla menedżmentu i zespołu stanowi kompas informujący o właściwym kierunku działań, postępowania i odchyleniach od założeń. I chcąc nie chcąc staje się zobowiązaniem dla obu stron.

Bo rozmawiając o skonkretyzowanej i mierzalnej misji stwarzamy przestrzeń do oceny liderów i zespołu. Weryfikujemy, na ile nasze cele, nasza strategia, nasze wartości i nasze zachowania są spójne z tym, co deklarujemy i prezentujemy wobec Klienta. Uwaga: Na płaszczyźnie zawodowej i prywatnej. Czyli, na ile my sami jesteśmy spójni. Wtedy, gdy nas widzą klienci i w sytuacjach niedostępnych dla ludzi z zewnątrz.

Misja rzadko bywa konkretna, doprecyzowana, spójna, komunikowana i rozliczana. Częściej jest mało konkretna, nieprecyzyjna, niespójna, niekomunikowana i nie rozliczana. Brak konkretu to brak punktu odniesienia. Bez punktu odniesienia nie ma się z czego rozliczać. Dlatego też misja nie jest ceniona przez ludzi, gdyż niedoprecyzowana i niekonkretna misja rzadko zobowiązuje zarząd i zespoły.

Tak jest bezpieczniej. Bez deklarowania parametrów, dat, liczb… Wiele ludzi nie chce wskazywać danych, z których może być rozliczana. To niewygodne.

W myślach rozliczamy innych. Nie lubimy jednak rozliczania i podsumowywania nas samych. Większość z nas zakłada, że kieruje się zdrowym rozsądkiem. Niestety granice zdrowego rozsądku u każdego przebiegają w zupełnie innym miejscu.

Gdy zarząd lub ktoś z zespołu próbuje doprecyzować misję, ludzie zaczynają się burzyć otwarcie przyznając, że nie potrzebują wiążącej misji i zobowiązań. I wówczas może okazać się, że najwięksi oponenci zobowiązywania się do spójnych celów i standardów opuszczą organizację.

Każda organizacja ma jakąś swoją misję bardziej lub mniej uświadomioną i doprecyzowaną. Każdy człowiek ma jakąś misję bardziej lub mniej uświadomioną i doprecyzowaną. W budowaniu zespołów ważnym aspektem jest zrozumienie, na ile cele i misja organizacji z misją potencjalnego pracownika ze sobą korespondują?

Z tego wynika, że misja to punkt wyjścia dla dobrze przeprowadzonej rekrutacji. Daje mocne fundamenty dla dobrego doboru zespołu. By każdy z jego członków mógł bazować w pracy na swojej naturze i swym indywidualnym potencjale. I w praktyce wdrażał cele i wartości firmy spójne i korespondujące z własnymi wartościami. W zgodzie z sobą samym i z innymi. Bez spinania się i udawania kogoś, kim w rzeczywistości się nie jest.

Zyski firmy są efektem pracy dobrze dobranych zespołu. A dobry zespół utożsamia się z celami, strategią, wartościami i standardami zachowań organizacji. Czyli wynik finansowy firmy jest pochodną dobrze sprecyzowanej, wdrażanej i rozliczanej wzajemnie misji.

#dobrepytanie
Jak określisz misję organizacji, w której się angażujesz uwzględniając spójne cele, strategię, wartości i standardy zachowań?

DOCENIAJ WASZ POTENCJAŁ

Wykorzystaj inspiracje i pytania do rozmów o Waszym potencjale.
Buduj Waszą wewnętrzną siłę i wiarę w siebie.